800 10 66 10
8:00–17:00 | Po–Pá

POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU – ztráta zaměstnaní

Důležité informace před vyplněním formuláře.

Informace pro vás

K hlášení nové události si prosím připravte tyto podklady:

  • identifikační nebo osobní údaje pojištěné osoby
  • kopii pracovní smlouvy nebo smlouvy o služebním poměru, příp. zápočtový list
  • kopii výpovědi nebo dohody o ukončení pracovního poměru, kde je uvedeno datum a důvod skončení pracovního poměru
  • kopii rozhodnutí o ukončení služebního poměru
  • kopii potvrzení Úřadu práce o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání
  • u občanů jiného státu než EU kopii povolení k zaměstnání a povolení k trvalému pobytu

V případě potřeby nás kdykoli kontaktujte na bezplatné informační lince kontaktního centra
(+420) 800 10 66 10 nebo na e-mailu servis@komercpoj.cz

Přiložením dokladů k oznamované události urychlíte likvidační řízení.

Online formulář

Dokumenty ke stažení

Čestné prohlášení - politicky exponovaná osoba: Vyplňte v případě, že jste fyzickou osobou ve významné veřejné funkcí s celostátním nebo regionálním významem, případně jste blízký příbuzný či obchodní partner takového funkcionáře.

Dodatečné informace k on-line formuláři

Jiné formy nahlášení škody

Tyto webové stránky používají soubory cookies, které mohou obsahovat osobní údaje. Tyto údaje ukládáme na základě Vašich preferencí, které můžete nastavit zde. Více informací o způsobu zpracování souborů cookies naleznete v Podmínkách používání cookies.
Upravit nastavení