800 10 66 10
8:00–17:00 | Po–Pá

Whistleblowing

Tato stránka umožňuje oznámit pojistiteli informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje platné předpisy, a o němž se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.
 
Prací nebo samostatně výdělečnou činností se rozumí zaměstnání, ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost, samostatná výdělečná činnost, výkon práv spojených s účastí v právnické osobě, výkon funkce, dobrovolnická činnost, odborná praxe, stáž nebo výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.
 
Oznámení lze učinit anonymně. Pokud chcete být informován/a o průběhu a výsledku šetření, prosím, uveďte na sebe kontakt.
 
V případě, že se Vaše oznámení či dotaz týká jiné oblasti, kontaktujte prosím Kontaktní centrum KB Pojišťovna.

Anonymní formulář

Tyto webové stránky používají soubory cookies, které mohou obsahovat osobní údaje. Tyto údaje ukládáme na základě Vašich preferencí, které můžete nastavit zde. Více informací o způsobu zpracování souborů cookies naleznete v Podmínkách používání cookies.
Upravit nastavení