800 10 66 10
8:00–17:00 | Po–Pá

A KARTA / LADY KARTA – finanční ztráta

Důležité informace před vyplněním formuláře.

Informace pro vás

K hlášení nové události si prosím připravte tyto podklady:

 • Identifikační / osobní údaje pojištěné osoby
 • Bankovní spojení oprávněné osoby
 

Pojištění zakoupeného zboží

 • Doklad umožňující identifikaci zakoupeného zboží, jeho hodnotu a datum zakoupení (např. faktura nebo účet)
 • Doklad o způsobu zaplacení zakoupeného zboží (např. výpis z účtu nebo karty)
 • Zprávu Policie nebo jiné doklady prokazující vznik škody
 • Rozpočet nákladů za opravu v případě, že jsou vyšší než kupní cena zakoupeného zboží
  

Pojištění prodloužené záruky 

 • Doklad umožňující identifikaci zakoupeného zboží, jeho hodnotu a datum zakoupení (např. faktura nebo účet) 
 • Doklad o záruce poskytnuté výrobcem nebo distributorem (záruční list)
 • Podrobnou fakturu opravy provedené profesionálním opravcem, která musí obsahovat (jméno a adresu zákazníka, včetně podpisu; datum závady; druh a výrobní číslo a typ přístroje; příčinu zákazníkovy reklamace a závadu zjištěnou technikem; druh provedené práce; vyčíslený podrobný popis použitého materiálu, nákladů za provedenou práci a za dopravu; jméno technika, který opravu provedl)
 • V případě, že jsou náklady na opravu vyšší než kupní cena zakoupeného zboží, doložte rozpočet těchto nákladů
 

Pojištění nákupu zboží na internetu 

 • Doklad umožňující identifikaci zakoupeného zboží, jeho hodnotu a datum zakoupení (např. faktura nebo účet)
 • Dodací list přepravce
 • Účtenku potvrzující výši nákladů na odeslání zboží zpět prodejci
 • Výpis z karty nebo stvrzenku platby potvrzující úhradu prostřednictvím karty 
 • Kopii potvrzení o objednávce nebo e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky ze strany prodejce
 • E-mail nebo jiný dokument potvrzující reklamaci špatně zaslaného zboží 


Pojištění nejnižší ceny

 • Doklad umožňující identifikaci zakoupeného zboží, jeho hodnotu a datum zakoupení (např. faktura nebo účet)
 • Doklad o způsobu zaplacení zakoupeného zboží (např. výpis z účtu nebo karty)
 • Doklad prokazující existenci nižší ceny identického zboží
 

Pojištění storna vstupenky 

 • Doklad o pracovní neschopnosti nebo hospitalizaci v důsledku závažného onemocnění (Váš nebo osoby blízké) 
 • Výpis z karty prokazující zakoupení vstupenky kartou
 • Originál neuplatněné vstupenky
 

Pojištění kabelky (platné pro Lady kartu)

 • Policie (seznam odcizených věcí)
 • Doklady prokazující zakoupení nové věci, které nahrazují věci odcizené při škodní události
 • Výpis z karty prokazující zakoupení nových věcí kartou


V případě potřeby nás kdykoli kontaktujte na bezplatné informační lince kontaktního centra
(+420) 800 10 66 10 nebo na e-mailu servis@komercpoj.cz


Přiložením dokladů k oznamované události urychlíte likvidační řízení.

Online formulář

Dodatečné informace k on-line formuláři

Jiné formy nahlášení škody

Tyto webové stránky používají soubory cookies, které mohou obsahovat osobní údaje. Tyto údaje ukládáme na základě Vašich preferencí, které můžete nastavit zde. Více informací o způsobu zpracování souborů cookies naleznete v Podmínkách používání cookies.
Upravit nastavení