800 10 66 10
8:00–17:00 | Po–Pá

Hospitalizace a pobyt v nemocnici

Důležité informace před vyplněním formuláře.

Informace pro vás


K hlášení nové události si prosím připravte tyto podklady:

  • Identifikační / osobní údaje pojištěné osoby
  • Datum a okolnosti vzniku události
  • Lékařem vyplněný formulář Potvrzení od lékaře
  • Rozhodnutí lékaře o doprovodu dítěte a potvrzení o hospitalizaci doprovodu (je možné využít formulář Potvrzení lékaře)
  • Lékařské zprávy z prvního a následného ošetření úrazu
  • Další lékařskou dokumentaci (propouštění zprávu atp.)
  • Další dokumenty vztahující se k události (policejní protokol, doklady o trvání pracovní neschopnosti atp.)


V případě potřeby nás kdykoli kontaktujte na bezplatné informační lince kontaktního centra
(+420) 800 10 66 10 nebo na e-mailu servis@komercpoj.cz


Přiložením dokladů k oznamované události urychlíte likvidační řízení.

Online formulář

Dokumenty ke stažení

Čestné prohlášení - politicky exponovaná osoba: Vyplňte v případě, že jste fyzickou osobou ve významné veřejné funkcí s celostátním nebo regionálním významem, případně jste blízký příbuzný či obchodní partner takového funkcionáře.

Dodatečné informace k on-line formuláři

Jiné formy nahlášení škody

Tyto webové stránky používají soubory cookies, které mohou obsahovat osobní údaje. Tyto údaje ukládáme na základě Vašich preferencí, které můžete nastavit zde. Více informací o způsobu zpracování souborů cookies naleznete v Podmínkách používání cookies.
Upravit nastavení