800 10 66 10
8:00–17:00 | Po–Pá

Pracovní neschopnost

Důležité informace před vyplněním formuláře.

Informace pro vás

UPOZORNĚNÍ: Škodní událost je povinen pojištěný dle pojistných podmínek nahlásit nejpozději do tří měsíců od vzniku pracovní neschopnosti


K hlášení nové události si prosím připravte tyto podklady:
 
  • Identifikační / osobní údaje pojištěné osoby
  • Datum a okolnosti vzniku události
  • Potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru a příjmu (alespoň za 3 měsíce zpětně)
  • Úplný výpis přiznání k dani z příjmu za předchozí období, vydaný a ověřený (otisk razítka) příslušným finančním úřadem
  • Kopie živnostenského listu nebo jiného dokladu prokazujícího oprávnění provozovat podnikatelskou činnost
  • Zpráva ošetřujícího lékaře
  • Další lékařská dokumentace (např. propouštění zprávu v případě hospitalizace)
  • Další dokumenty (např. Policie, doklad o pracovní neschopnosti apod.)

V případě potřeby nás kdykoli kontaktujte na bezplatné informační lince kontaktního centra
(+420) 800 10 66 10 nebo na e-mailu servis@komercpoj.cz


Přiložením dokladů k oznamované události urychlíte likvidační řízení.

Online formulář

Dokumenty ke stažení

Čestné prohlášení - politicky exponovaná osoba: Vyplňte v případě, že jste fyzickou osobou ve významné veřejné funkcí s celostátním nebo regionálním významem, případně jste blízký příbuzný či obchodní partner takového funkcionáře.

Dodatečné informace k on-line formuláři

Jiné formy nahlášení škody

Tyto webové stránky používají soubory cookies, které mohou obsahovat osobní údaje. Tyto údaje ukládáme na základě Vašich preferencí, které můžete nastavit zde. Více informací o způsobu zpracování souborů cookies naleznete v Podmínkách používání cookies.
Upravit nastavení