800 10 66 10
8:00–17:00 | Po–Pá

KB Pojišťovna dosáhla hrubého předepsaného pojistného za rok 2020 ve výši 7,5 miliardy Kč

Tisková zpráva

12. 5. 2021
12:00

  • Objem hrubého předepsaného pojistného za rok 2020 činil 7,5 miliardy Kč
  • Hrubé předepsané pojistné životního pojištění ve výši 6,9 miliardy Kč
  • V oblasti neživotního pojištění KB Pojišťovna předepsala 565 milionů Kč
  • Hospodářský výsledek dle českých účetních standardů ve výši 392,7 milionu Kč
  • Hrubé náklady na pojistná plnění dosáhly výše 4,7 miliardy Kč
  • Hrubý objem technických rezerv činil 51,1 miliardy Kč

Výsledky KB Pojišťovny lze při zohlednění prostředí roku 2020 považovat za vynikající. Již více než deset let patříme mezi pět nejvýznamnějších tuzemských pojišťoven v oblasti životního pojištění, kde jsme na konci roku 2020 dosáhli 12% tržního podílu. Meziročně jsme posílili v segmentu produktů rizikového a neživotního pojištění, a pokud jde o finanční výsledky, nezůstali jsme daleko za našimi odhady,“ říká Gaël Loaec, generální ředitel a předseda představenstva pojišťovny.

„I přes nestandardní podmínky, ve kterých jsme byli všichni nuceni fungovat, jsme v roce 2020 dosáhli řady úspěchů a v oblasti předepsaného pojistného jsme překonali hranici 7,5 miliardy Kč. V závislosti na druhu produktu jsme klientům za rok 2020 připsali zhodnocení v rozsahu od 0,8 % do 1,5 %,“ uvádí Gaël Loaec a dodává: „Také letos budeme pokračovat v budování inovativních produktů zaměřených na digitální řešení i služby a ve vývoji vícekanálových integrovaných řešení pro prodej pojistných produktů.“

Bližší informace k výsledkům KB Pojišťovny za rok 2020

Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek KB Pojišťovny dosáhl za rok 2020 dle českých účetních standardů výše 392,7 milionu Kč. Podle mezinárodních účetních standardů IFRS, využívaných pro účely konsolidace s Komerční bankou, činil hospodářský výsledek 486 milionů Kč (neauditovaný).

Hrubé předepsané pojistné

Objem hrubého předepsaného pojistného za rok 2020 činil 7,5 miliardy Kč. Hrubé předepsané pojistné životního pojištění dosáhlo v roce 2020 výše 6,935 miliardy Kč, což představuje meziroční pokles o 11 % v důsledku nižšího objemu investičního životního pojištění. Investiční životní pojištění, tak jako v roce 2019, zahrnovalo rovněž transfery prostředků privátních klientů mezi produkty, a to ve výši 781 milionů Kč. Bez zahrnutí transferů by hrubé předepsané pojistné životního pojištění dosáhlo výše 6,155 miliardy Kč, tj. o 4,6 % meziročně více. V oblasti neživotního pojištění předepsala KB Pojišťovna 565 milionů Kč. Oproti roku 2019 tak došlo ke zvýšení předepsaného pojistného
o 9,2 %.

Struktura hrubého předepsaného pojistného

Struktura hrubého předepsaného pojistného se v roce 2020 změnila, když předepsané pojistné u investičního životního pojištění kleslo meziročně o 13 % (bez zahrnutí transferů vzrostlo o 4 %). U neživotního pojištění došlo meziročně k nárůstu o 9 %. Rizikové životní pojištění také meziročně vzrostlo, a to o 7 %. Převážnou část portfolia stále tvoří produkty investičního životního pojištění prodávané Komerční bankou, zejména produkty s garantovaným zhodnocením.

Technické rezervy

Objem technických rezerv se oproti roku 2019 zvýšil o 4,4 % a k 31. 12. 2020 dosáhl výše 51,065 miliardy Kč.

Vlastní kapitál

Vlastní kapitál k 31. 12. 2020 činil 3,279 miliardy Kč. V porovnání s rokem 2019 se jedná o 47% zvýšení z důvodu nevyplacené dividendy ze zisku roku 2019 a kladných oceňovacích rozdílů oproti roku 2019. Celková bilanční suma k 31. 12. 2020 dosáhla výše 53,868 miliardy Kč, což je meziročně o 8,5 % více.

Meziroční srovnání

  Jednotka 2020 2019
Celková aktiva tis. Kč 53 867 941 49 663 044
Základní kapitál tis. Kč 1 175 398 1 175 398
Vlastní kapitál tis. Kč 3 279 419 2 233 950
Zisk tis. Kč 392 693 580 677
Předepsané pojistné (hrubé) tis. Kč 7 500 425 8 310 265
Náklady na pojistná plnění (hrubé) tis. Kč 4 733 289 6 723 820
Objem technických rezerv (hrubý) tis. Kč 51 065 226 48 899 752
Počet zaměstnanců osoby 232 222
 

Plné znění Výroční zprávy naleznete ZDE.

KB Pojišťovna je obchodní značka, kterou Komerční pojišťovna, a.s., (poskytovatel produktu) používá k marketingové komunikaci.

Tyto webové stránky používají soubory cookies, které mohou obsahovat osobní údaje. Tyto údaje ukládáme na základě Vašich preferencí, které můžete nastavit zde. Více informací o způsobu zpracování souborů cookies naleznete v Podmínkách používání cookies.
Upravit nastavení