800 10 66 10
8:00–17:00 | Po–Pá

Amundi CR – obligační fond

CZ0008477197

Fond si klade za cíl zhodnotit prostředky investora ve střednědobém horizontu nad úroveň peněžních fondů při dosažení lepší likvidity, nižšího rizika a vyšší diverzifikace než při individuálních investicích. Orientuje se především na investice do českých státních a podnikových dluhopisů. Investice v cizí měně zajišťuje proti měnovému riziku prostřednictvím instrumentů devizového trhu. Fond zajišťuje většinu investic v cizí měně proti měnovému riziku.

Aktuální cena jednotky: 1,0616

Výkonnost fondu

Období1M3MCelkem
Kumulovaná výkonnost5,121,401,66

Cíl a Investiční politika

Investičním cílem Fondu je dosáhnout růstu hodnoty majetku ve Fondu ve střednědobém horizontu a zhodnocení svěřených prostředků nad úroveň peněžních fondů při dosažení lepší likvidity, nižšího rizika a vyšší diverzifikace než při individuálních investicích.
Pro dosažení svých cílů Fond investuje do diverzifikovaného portfolia investičních nástrojů, především dluhopisů obchodovaných na trzích České republiky, v menší míře do investičních nástrojů peněžního trhu a dalších investičních nástrojů obchodovaných na trzích České republiky nebo i do dluhopisů, investičních nástrojů peněžního trhu a dalších investičních nástrojů obchodovaných na trzích zemí Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj.

Vzhledem k nepředvídatelným výkyvům na finančních trzích nemůže Společnost plně zaručit dosažení stanoveného investičního cíle. Aktiva ve Fondu jsou umisťována následujícím způsobem: dluhopisy a na dluhopisy navázané investiční cenné papíry, vyjma pokladničních poukázek a finanční deriváty zajišťující takové nástroje (vyjádřené reálnou hodnotou) 70-100 % majetku Fondu; nástroje peněžního trhu, ostatní aktiva a finanční deriváty zajišťující takové nástroje (vyjádřené reálnou hodnotou) 0-30 % majetku Fondu. Fond může využívat finanční deriváty pouze ve vztahu k investičním cenným papírům nebo nástrojům peněžního trhu a pouze za účelem snížení rizik z investování Fondu, snížení nákladů Fondu nebo dosažení dodatečných výnosů pro Fond.

Dluhy vyplývající z použití finančních derivátů musí být vždy plně kryty majetkem Fondu.
Ve střednědobém investičním horizontu fond vytváří zhodnocení prostřednictvím investování do dluhopisů a jim podobných instrumentů, a to na domácích i zahraničních trzích. Orientuje se především na investice do českých státních a podnikových dluhopisů. Investice v cizí měně zajišťuje proti měnovému riziku prostřednictvím instrumentů devizového trhu.
Tyto webové stránky používají soubory cookies, které mohou obsahovat osobní údaje. Tyto údaje ukládáme na základě Vašich preferencí, které můžete nastavit zde. Více informací o způsobu zpracování souborů cookies naleznete v Podmínkách používání cookies.
Upravit nastavení