800 10 66 10
8:00–17:00 | Po–Pá

Amundi CR – obligační fond

CZ0008477197

Snadná a jednoduchá cesta jak investovat do českých dluhopisů. Portfolio fondu je aktivně řízeno, pozice fondu vůči úrokovému riziku je upravována s ohledem na okolní prostředí (vývoj úrokových sazeb, emisní aktivita atd.). Správce fondu má k dispozici úplné spektrum možností investic do českých státních dluhopisů (inflační, pevný výnos, různé splatnosti) a portfolio doplňuje o kvalitní české firemní dluhopisy. Případné investice v cizí měně jsou zajišťovány proti měnovému riziku.

Výkonnost fondu

ObdobíYTD1M3M6M1YCelkem
Kumulovaná výkonnost1,981,252,622,116,2713,53

Cíl a Investiční politika

Investičním cílem Fondu je dosáhnout růstu hodnoty majetku ve Fondu ve střednědobém horizontu a zhodnocení svěřených prostředků nad úroveň peněžních fondů při dosažení lepší likvidity, nižšího rizika a vyšší diverzifikace než při individuálních investicích.
Pro dosažení svých cílů Fond investuje do diverzifikovaného portfolia investičních nástrojů, především dluhopisů obchodovaných na trzích České republiky, v menší míře do investičních nástrojů peněžního trhu a dalších investičních nástrojů obchodovaných na trzích České republiky nebo i do dluhopisů, investičních nástrojů peněžního trhu a dalších investičních nástrojů obchodovaných na trzích zemí Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj.

Vzhledem k nepředvídatelným výkyvům na finančních trzích nemůže Společnost plně zaručit dosažení stanoveného investičního cíle. Aktiva ve Fondu jsou umisťována následujícím způsobem: dluhopisy a na dluhopisy navázané investiční cenné papíry, vyjma pokladničních poukázek a finanční deriváty zajišťující takové nástroje (vyjádřené reálnou hodnotou) 70-100 % majetku Fondu; nástroje peněžního trhu, ostatní aktiva a finanční deriváty zajišťující takové nástroje (vyjádřené reálnou hodnotou) 0-30 % majetku Fondu. Fond může využívat finanční deriváty pouze ve vztahu k investičním cenným papírům nebo nástrojům peněžního trhu a pouze za účelem snížení rizik z investování Fondu, snížení nákladů Fondu nebo dosažení dodatečných výnosů pro Fond.

Dluhy vyplývající z použití finančních derivátů musí být vždy plně kryty majetkem Fondu.
Ve střednědobém investičním horizontu fond vytváří zhodnocení prostřednictvím investování do dluhopisů a jim podobných instrumentů, a to na domácích i zahraničních trzích. Orientuje se především na investice do českých státních a podnikových dluhopisů. Investice v cizí měně zajišťuje proti měnovému riziku prostřednictvím instrumentů devizového trhu.

Změny u fondu Amundi

Tyto webové stránky používají soubory cookies, které mohou obsahovat osobní údaje. Tyto údaje ukládáme na základě Vašich preferencí, které můžete nastavit zde. Více informací o způsobu zpracování souborů cookies naleznete v Podmínkách používání cookies.
Upravit nastavení