800 10 66 10
8:00–17:00 | Po–Pá

Amundi CR – obligační fond

CZ0008477197

Snadná a jednoduchá cesta jak investovat do českých dluhopisů. Portfolio fondu je aktivně řízeno, pozice fondu vůči úrokovému riziku je upravována s ohledem na okolní prostředí (vývoj úrokových sazeb, emisní aktivita atd.). Správce fondu má k dispozici úplné spektrum možností investic do českých státních dluhopisů (inflační, pevný výnos, různé splatnosti) a portfolio doplňuje o kvalitní české firemní dluhopisy. Případné investice v cizí měně jsou zajišťovány proti měnovému riziku.

Výkonnost fondu

ObdobíYTD1M3M6MCelkem
Kumulovaná výkonnost2,961,522,393,723,54

Cíl a Investiční politika

Investičním cílem Fondu je dosáhnout růstu hodnoty majetku ve Fondu ve střednědobém horizontu a zhodnocení svěřených prostředků nad úroveň peněžních fondů při dosažení lepší likvidity, nižšího rizika a vyšší diverzifikace než při individuálních investicích.
Pro dosažení svých cílů Fond investuje do diverzifikovaného portfolia investičních nástrojů, především dluhopisů obchodovaných na trzích České republiky, v menší míře do investičních nástrojů peněžního trhu a dalších investičních nástrojů obchodovaných na trzích České republiky nebo i do dluhopisů, investičních nástrojů peněžního trhu a dalších investičních nástrojů obchodovaných na trzích zemí Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj.

Vzhledem k nepředvídatelným výkyvům na finančních trzích nemůže Společnost plně zaručit dosažení stanoveného investičního cíle. Aktiva ve Fondu jsou umisťována následujícím způsobem: dluhopisy a na dluhopisy navázané investiční cenné papíry, vyjma pokladničních poukázek a finanční deriváty zajišťující takové nástroje (vyjádřené reálnou hodnotou) 70-100 % majetku Fondu; nástroje peněžního trhu, ostatní aktiva a finanční deriváty zajišťující takové nástroje (vyjádřené reálnou hodnotou) 0-30 % majetku Fondu. Fond může využívat finanční deriváty pouze ve vztahu k investičním cenným papírům nebo nástrojům peněžního trhu a pouze za účelem snížení rizik z investování Fondu, snížení nákladů Fondu nebo dosažení dodatečných výnosů pro Fond.

Dluhy vyplývající z použití finančních derivátů musí být vždy plně kryty majetkem Fondu.
Ve střednědobém investičním horizontu fond vytváří zhodnocení prostřednictvím investování do dluhopisů a jim podobných instrumentů, a to na domácích i zahraničních trzích. Orientuje se především na investice do českých státních a podnikových dluhopisů. Investice v cizí měně zajišťuje proti měnovému riziku prostřednictvím instrumentů devizového trhu.
Tyto webové stránky používají soubory cookies, které mohou obsahovat osobní údaje. Tyto údaje ukládáme na základě Vašich preferencí, které můžete nastavit zde. Více informací o způsobu zpracování souborů cookies naleznete v Podmínkách používání cookies.
Upravit nastavení