800 10 66 10
8:00–17:00 | Po–Pá

KB Krátkodobý (dříve Amundi CR Krátkodobý)

CZ0008472529

Investičním cílem fondu je, aby zhodnocení fondu v horizontu 1 roku překonávalo běžnou výši úroků u termínovaných vkladů nižších pásem úročení a v dlouhodobém horizontu i výnos krátkodobých úrokových sazeb. Investice fondu směřují na vklady u bank, státní dluhopisy, dluhopisy vydané bankou nebo zahraniční bankou, která má sídlo v členském státě Evropské unie, municipální dluhopisy a jiné dluhopisy. Z hlediska úvěrového rizika Fond investuje do nástrojů peněžního trhu a dluhových cenných papírů, které jsou vysoce kvalitní. Výběr investic je regionálně zaměřen na emitenty z České republiky a případně regionu střední a východní Evropy. Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark). Nejsou poskytovány žádné záruky třetími osobami za účelem ochrany investorů. Výnosy z hospodaření s majetkem fondu se stávají součástí majetku fondu a jsou reinvestovány.

Výkonnost fondu

ObdobíYTD1M3M6M1Y2Y3Y5Y10YCelkem
Kumulovaná výkonnost2,270,351,112,555,5911,8713,1114,1413,9521,88

Změny u fondu Amundi

Cíl a Investiční politika

Investičním cílem fondu je, aby zhodnocení fondu v horizontu 1 roku překonávalo běžnou výši úroků u termínovaných vkladů nižších pásem úročení a v dlouhodobém horizontu i výnos krátkodobých úrokových sazeb. Z hlediska řízení úrokové rizika nesmí splatnost portfolia přesáhnout 6 měsíců. U kreditního rizika je splatnost portfolia omezena na 12 měsíců. Investice fondu směřují na vklady u bank, státní dluhopisy, dluhopisy vydané bankou nebo zahraniční bankou, která má sídlo v členském státě Evropské unie, municipální dluhopisy a jiné dluhopisy. Z hlediska úvěrového rizika Fond investuje do nástrojů peněžního trhu a dluhových cenných papírů, které jsou vysoce kvalitní. Výběr investic je regionálně zaměřen na emitenty z České republiky a případně regionu střední a východní Evropy. Za účelem zajištění nebo za účelem plnění investičních cílů používá fond deriváty a repooperace a reverzní repooperace. Měnové riziko investic v cizí měně je zajišťováno tak, aby nejméně 90 % aktiv bylo denominováno v měně fondu. Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark). Nejsou poskytovány žádné záruky třetími osobami za účelem ochrany investorů. Výnosy z hospodaření s majetkem fondu se stávají součástí majetku fondu a jsou reinvestovány. Prostřednictvím distributora může investor požádat investiční společnost o odkoupení svých podílových listů. Podílové listy jsou odkupovány za podmínek dle statutu každý pracovní den, pokud z důvodů mimořádných okolností nedošlo k pozastavení odkupování. Fond je proto vhodný pro investory, kteří si přejí investovat v horizontu 3 - 12 měsíců a nemusí tedy být vhodný pro investora plánujícího získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší.

Tyto webové stránky používají soubory cookies, které mohou obsahovat osobní údaje. Tyto údaje ukládáme na základě Vašich preferencí, které můžete nastavit zde. Více informací o způsobu zpracování souborů cookies naleznete v Podmínkách používání cookies.
Upravit nastavení