800 10 66 10
8:00–17:00 | Po–Pá

KBPB Conservative Strategy

CZ0008475571

Fond je vhodný pro konzervativní investory, kteří cílí na progresivnější zhodnocení své investice hledají aktivně spravované portfolio akciových a dluhopisových investic. S ohledem na své zaměření je Fond určen investorům, kteří jsou ochotni akceptovat vyšší míru kolísání investice. Investiční horizont Fondu je 4 a více let a svou rizikovostí je fond zařazen do třídy 2 ze 7, což odpovídá nízké třídě rizik.

Výkonnost fondu

ObdobíYTD1M3M6M1Y2Y3YCelkem
Kumulovaná výkonnost2,970,570,714,397,9116,6711,3911,39

Cíl a Investiční politika

Investičním cílem Fondu je co nejvyšší zhodnocování majetku ve Fondu v dlouhodobém investičním horizontu investováním zejména do dluhopisů a akcií obchodovaných na trzích OECD.

Jednotlivá aktiva v majetku Fondu mohou být rozložena následovně:

  • (i) akcie a obdobné cenné papíry a cenné papíry jiných fondů kolektivního investování, jejichž majetek je investován především do akcií, mohou tvořit maximálně 30 % fondového kapitálu Fondu
  • (ii) dluhové cenné papíry a cenné papíry jiných fondů kolektivního investování, jejichž majetek je investován především do dluhopisů nebo nástrojů peněžního trhu, a dluhopisové části portfolií smíšených fondů kolektivního investování mohou tvořit maximálně 100 % fondového kapitálu Fondu
  • (iii) nástroje peněžního trhu a vklady u Bank v české nebo cizí měně tvoří maximálně 35 % fondového kapitálu Fondu
  • (iv) deriváty (kladná reálná hodnota) maximálně 20 % fondového kapitálu Fondu
  • (v) ostatní aktiva pak maximálně 20 % fondového kapitálu Fondu. Investice v cizí měně jsou obvykle zajišťovány proti měnovému riziku, celková otevřená měnová pozice fondu nesmí překročit 25 % majetku fondu. Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark).
Tyto webové stránky používají soubory cookies, které mohou obsahovat osobní údaje. Tyto údaje ukládáme na základě Vašich preferencí, které můžete nastavit zde. Více informací o způsobu zpracování souborů cookies naleznete v Podmínkách používání cookies.
Upravit nastavení