800 10 66 10
8:00–17:00 | Po–Pá

KB Pojišťovna radí lyžařům, jak se zachovat, když se stanou účastníky nehody na svahu

20. 2. 2023
10:25

KB Pojišťovna eviduje za uplynulé dva měsíce zahraniční lyžařské sezóny častější hlášení škod z pojištění odpovědnosti, z nichž některé mívají i nepříjemnou soudní dohru. Čeští lyžaři se totiž mohou stát nechtěnými aktéry dodatečných sporů o odškodnění za zdravotní újmy. A to i přesto, že se necítí být viníky karambolů na sjezdovce.

Ačkoliv lyžařská sezóna začala teprve před několika týdny, KB Pojišťovna již řeší v rámci cestovního pojištění případy, kdy se klient dostal do nepříjemné situace, aniž by si byl vědom toho, že něco způsobil. A to hlavní nápor českých návštěvníků zahraniční lyžařská střediska teprve čeká.
„Požadavky na náhrady škod na zdraví ze strany zahraničních lyžařů mohou jít do statisíců, když se do nich započítají náhrada ušlé mzdy, bolestné, odškodnění za ztížení společenského uplatnění a další nároky. Může se stát, že Češi, kteří jsou aktéry srážky na sjezdovce se zahraničním lyžařem, jsou často zpětně označeni za viníky, a to i tehdy, kdy je míra zavinění minimálně diskutabilní. Proto považujeme za nutné naše klienty předem upozornit na rizika plynoucí z těchto nehod, jež mnohdy nejsou řádně prošetřeny, a hlavně jim poradit, jak správně postupovat,“ uvedla Helena Drozdová, vedoucí oddělení správy smluv neživotního pojištění KB Pojišťovny.
 
Důvodů současného stavu je několik – v horách našich sousedů jsou místní obyvatelé zvyklí uplatňovat své nároky na náhradu škody právní cestou. Kromě toho zneužívají i toho, že cizinci většinou neznají tamní poměry a často i jazyk.
„Důležité je, aby čeští lyžaři neztratili duchapřítomnost a dodrželi potřebný postup. Proto jim doporučujeme, aby i v případech, kdy nespatřují své zavinění, událost nepodceňovali a vždy neprodleně kontaktovali asistenční službu. Ta klientům poradí s vhodným postupem, jak danou situaci řešit. Tím se minimalizuje riziko nepříjemného překvapení po návratu z dovolené v podobě předvolání k soudu nebo výzvy k okamžité úhradě nároků poškozené strany,“ dodává Gabriela Trojanová, produktová manažerka cestovního pojištění KB Pojišťovny.

V Itálii navíc začal platit zákon, který stanovil povinné pojištění odpovědnosti za škody pro všechny, kteří chtějí sportovat ve zdejších lyžařských střediscích. Na vyzvání také lyžaři a snowboardisté musí prokázat, že odpovědnostní pojištění mají a při nedodržení této povinnosti mohou dostat pokutu až 150 eur. Klienti KB Pojišťovny mohou být bez starostí, na sjezdovce se prokážou buď pojistnou smlouvou v angličtině, kterou obdrží již při sjednávání pojištění či si potřebné potvrzení mohou stáhnout na webových stránkách KB pojišťovny.  Pojištění odpovědnosti by tedy vedle skipasu mělo patřit do základní výbavy při každém lyžování, a to nejen kvůli hrozící pokutě.

Jak má lyžař postupovat v situaci, kdy je sám účastníkem takové nehody?

  • Neprodleně (ideálně ještě na místě nehody) kontaktovat asistenční službu (její číslo je na kartičce cestovního pojištění) a poradit se o vhodném postupu.
  • Zajistit si jméno, adresu a kontakty na očité svědky události, a také na případného viníka, ideální je vyfotit si jeho doklad totožnosti.
  • V závažnějších případech zavolat místní policii a trvat na vyhotovení policejního záznamu.
  • Zdokumentovat místo, kde k události došlo – fotografií nebo kamerovým záznamem.
  • Nepodepisovat nic bez řádného porozumění textu nebo při jakékoliv nesrovnalosti či pochybnosti. Pokud je podpis nezbytný, například pro policii, dopsat svůj nesouhlas na dokument anglicky nebo alespoň česky, případně doplnit popis vlastní verze celé události.
  • Pečlivě uschovat všechny originály protokolů, potvrzení, účtenek, lékařských zpráv a dalších dokladů.
Vždy je důležité zajistit si maximum důkazů, protože při hlášení pojistné události a žádosti o odškodné za újmu, leží vždy důkazní břemeno na klientovi.
Stále však platí, že je třeba dodržovat pravidla pro chování na sjezdovkách, které zpracovala Mezinárodní lyžařská federace FIS. Ani nejlepší pojištění nepomůže turistům, kteří si nebezpečnou situaci zaviní nerespektováním zákazů, pitím alkoholu a požíváním dalších návykových látek nebo porušováním předpisů.

Z cestovního pojištění, jehož hlavní součástí je pojištění léčebných výloh pro případ vlastních zdravotních komplikací, spolu s pojištěním zavazadel, úrazu, storna, a již zmiňovaným pojištěním odpovědnosti za škody, KB Pojišťovna uhradí za své klienty  neúmyslné škody na zdraví až do výše dvou milionů korun, na věci do jednoho milionu a ostatní škody, jako bolestné nebo i duševní útrapy do 500 tisíc korun. Cestovní pojištění s non stop asistenčními službami je možné sjednat u KB Pojišťovny online, nyní navíc s 15% slevou.
 
Šárka Nevoralová

Šárka Nevoralová

Tisková mluvčí Skupiny KB
Tel.: +420 734 236 325
E-mail: sarka_nevoralova@kb.cz

 

KB Pojišťovna je obchodní značka, kterou Komerční pojišťovna, a.s., (poskytovatel produktu) používá k marketingové komunikaci. 

Tyto webové stránky používají soubory cookies, které mohou obsahovat osobní údaje. Tyto údaje ukládáme na základě Vašich preferencí, které můžete nastavit zde. Více informací o způsobu zpracování souborů cookies naleznete v Podmínkách používání cookies.
Upravit nastavení