800 10 66 10
8:00–17:00 | Po–Pá

Z průzkumu KB Pojišťovny vyplynulo, že 34 procent Čechů neví, k čemu slouží životní pojištění

3. 10. 2022
8:00

Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR vzrostl v loňském roce počet případů pracovní neschopnosti v České republice o 18 % na 2,7 milionu, přitom průměrná délka trvání pracovní neschopnosti byla 34,5 dne. U závažných onemocnění byl však počet těchto dní mnohem vyšší. Například u zhoubných novotvarů byla průměrná délka pracovní neschopnosti 128,8 dne, u nemocí krve 89,7 dne, nemocí oběhové soustavy 82, 4 dne a nervové soustavy 80,2 dne. V takovém případě je výpadek příjmu nemocného velmi citelný, zvlášť v dnešní ekonomicky dramatické době. Toho si je vědoma i KB Pojišťovna. Proto připravila pro klienty zajímavou podzimní nabídku – rizikové pojištění Moje jistota s dvojnásobným plněním v případě závažného onemocnění.

Z průzkumu KB Pojišťovny vyplynulo, že více než polovina dotazovaných (54 %) zažila v rodině těžkou situaci spojenou s vážným onemocněním, úrazem či dlouhodobou pracovní neschopností. Polovina z celkového počtu respondentů však nemá životní pojištění, které by je v takové chvíli podrželo. Dokonce 34 % nevědělo, nebo špatně uvedlo, s čím má takové pojištění pomoci.

Přitom produkt Moje jistota je rizikové životní pojištění bez investiční složky, takže je velmi jednoduché na sjednání, a navíc za velmi příznivou cenu. Klient platí pouze za pojistnou ochranu svých rizik a nehradí žádné další administrativní poplatky za sjednání či změnu pojistné smlouvy, ani měsíční poplatky za její vedení.

„Pojištění přináší klientům i další výhody, například co se týče právě již zmiňované pracovní neschopnosti. Pojistné plnění za pracovní neschopnost vyplácíme od prvního dne zpětně a zároveň po dobu pracovní neschopnosti zprošťujeme klienta od placení pojistného,“ uvádí výhody produktu David Leiss, ředitel Odboru produktový vývoj a komunikace KB Pojišťovny.

Samozřejmostí tohoto rizikového pojištění je flexibilita, takže jeho rizika je možné nastavit podle aktuální situace klienta a v jedné smlouvě mohou být spolu s dospělým pojištěny až čtyři děti.

„Chceme našim klientům ulehčit život i v případě, kdy potřebují lékařskou asistenci nebo konzultaci, a proto nabízíme službu „doktor na telefonu“. A když už k nějaké pojistné události dojde, je její hlášení on-line prostřednictvím webových stránek KB Pojišťovny. Díky této možnosti dokážeme pojistnou událost vyřídit ve velmi krátkém čase,“ dodává David Leiss.

„Chceme našim klientům ulehčit život i v případě, kdy potřebují lékařskou asistenci nebo konzultaci, a proto nabízíme službu „doktor na telefonu“. A když už k nějaké pojistné události dojde, je její hlášení on-line prostřednictvím webových stránek KB Pojišťovny. Díky této možnosti dokážeme pojistnou událost vyřídit ve velmi krátkém čase,“ dodává David Leiss.

LÉKÁRNIČKA ZDARMA

LÉKÁRNIČKA ZDARMA

Rizikové životní pojištění pomůže klientům nejen v případě závažné nemoci, ale i úrazů – ať už jsou drobné, nebo závažné. Proto až do konce listopadu dostanou noví klienti rizikového životního pojištění navíc zdarma i plně vybavenou cestovní lékárničku a k tomu jako bonus leták s informacemi o první pomoci, který pojišťovna sestavila za odborné konzultace Českého červeného kříže.

„Protože 71 % lidí vozí cestovní lékárničku s sebou na cestách, rozhodli jsme se pro tento dárek, který se jim bude hodit. Letáček s instrukcemi o poskytování první pomoci, který je součástí lékárničky, může pomoci i těm, kteří s řešením krizové situace nemají zkušenosti. A není jich málo – jen polovina dotazovaných v průzkumu uvedla, že má dostatečné znalosti první pomoci a uměla by ji správně poskytnout a třetina respondentů vybrala nesprávný postup resuscitace zraněného, který nedýchá. Takže pro ně se stane letáček rozhodně užitečným poradcem,“ dodala Alena Čurgaliová marketingová specialistka KB Pojišťovny.

Dokumenty ke stažení

Informace o průzkumu:
Průzkum KB Pojišťovny byl realizován online prostřednictvím nástroje Instant Research výzkumné společnosti IPSOS. Sběr dat proběhl v polovině září 2022 na vzorku 525 respondentů ve věku mezi 18–65 lety. Respondenti byli v reprezentativním zastoupení podle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti a místa bydliště.
 

Michal Teubner

Michal Teubner

Specialista externí komunikace Skupiny KB
Tel.: +420 606 653 219
E-mail: michal_teubner@kb.cz

 

KB Pojišťovna je obchodní značka, kterou Komerční pojišťovna, a.s., (poskytovatel produktu) používá k marketingové komunikaci. 

Tyto webové stránky používají soubory cookies, které mohou obsahovat osobní údaje. Tyto údaje ukládáme na základě Vašich preferencí, které můžete nastavit zde. Více informací o způsobu zpracování souborů cookies naleznete v Podmínkách používání cookies.
Upravit nastavení