800 10 66 10
8:00–17:00 | Po–Pá

Povodně a záplavy – jak před nimi ochránit majetek?

02. července 2024Majetkové pojištění6 minut čtení

Štítky :

Červenec 1997, srpen 2002, červen 2013… to jsou data nejrozsáhlejších povodní, které zasáhly naši republiku. Povodně mohou hrozit kdykoliv během roku, ale z hlediska klimatických podmínek jsou nejčastější právě v létě. A to buď proto, že přicházejí intenzivní bouřky s přívalovými dešti, nebo dlouhodobé deště, které mohou způsobit jak rychlé, tak pozvolné vzestupy hladin řek a potoků.

IMG_0355
Povodně jsou také jednou z nejničivějších přírodních katastrof, které mohou zasáhnout naše domovy a životy. 


Jak povodně vznikají a v kterých českých lokalitách nejčastěji hrozí?

V České republice existuje několik oblastí, kde se povodně vyskytují nejčastěji a opakovaně. Tyto oblasti se nacházejí především podél hlavních řek a v jejich povodích. Mezi hlavní oblasti ohrožené povodněmi patří:
 • Povodí Vltavy, zejména oblasti kolem řeky, takže v Praze jsou to Karlín, Holešovice a Smíchov, na jihu Čech jsou to Týn nad Vltavou nebo České Budějovice
 • Labe zase „útočí“ na Ústí nad Labem, které je velmi rizikovou oblastí kvůli blízkosti řeky, dále na Děčín a na východě republiky jsou v jeho středním toku ohroženy Pardubice a Hradec Králové
 • I povodí Moravy bylo několikrát zkoušeno rozsáhlými záplavami, nejohroženějšími městy jsou Olomouc, Uherské Hradiště a Kroměříž. 
 • Další moravská řeka Odra dokáže obyvatele ve svém okolí potrápit, nejčastěji v Ostravě, která leží na přítoku Odry – Ostravici. Ani Opava nebo Karviná ale nejsou před její velkou vodou v bezpečí. 
 • Karlovy Vary a Cheb jsou městy podél řeky Ohře, která jsou náchylná k povodním. 
 • Ohroženo záplavami jsou i povodí Lužnice tedy Táborsko a Pelhřimovsko
 • Stejně tak i města v povodí Sázavy – Benešov a Kutná Hora.
 • Mezi další rizikové oblasti patří Podkrušnohoří a jihomoravská města a obce podél řek Svratky a Dyje.
Příčin povodní je několik, klidně můžeme zapomenout na tání sněhu, které je nejčastější jarní příčinou, ale v letních měsících jsou to hlavně silné a dlouhotrvající deště, které mohou vést k nasycení půdy vodou, což způsobí odtok přebytečné vody do řek a potoků, anebo intenzivní přívalové deště, které jsou příčinou rychlého a náhlého zaplavení oblastí, tzv. bleskových povodní. Méně častým důvodem je pak zvýšení hladiny vod v řekách po řízeném vypouštění vody z přehrad kvůli prevenci jejich přelití nebo protržení hrází. 

Ať už se stane cokoliv, je důležité být připraven a vědět, co dělat před povodní, během ní, ale i poté. Podíváme se proto na klíčové kroky, které pomohou minimalizovat rizika a škody spojené s povodněmi.


1. Povodeň se blíží, jak se na ni nachystat?

Základem účinné prevence je pravidelné sledování zpráv a meteorologických předpovědí, abyste byli informováni o možném riziku povodně ve vaší oblasti.


2. Připravte si evakuační plán, zavazadlo a zabezpečte domov 

Je dobré počítat i s nejhorší variantou, než je jen hrozba, takže pro tyto případy si raději vytvořte plán, kam se při povodni přesunete a ten sdílejte s rodinou a svými blízkými, aby všichni věděli, kam jít a jak se tam dostat.

Mějte také připravené zavazadlo s nejnutnějšími věcmi, jako jsou osobní doklady a důležité dokumenty, včetně smlouvy na pojištění majetku, léky, oblečení, svítilna, baterie, rádio, pitná voda a trvanlivé potraviny.

Když už budete u balení, přesuňte, pokud to jde, své domácí cennosti, například obrazy, elektroniku a všechny hodnotné předměty, ať už finančně, nebo vašemu srdci nejdražší do vyšších pater. V případě povodní je možné v rámci majetkového pojištění využít i „technickou asistenci“, která uhradí uskladnění předmětů mimo domov po dobu trvání povodní až do maximálního limitu 20 000 Kč. 

Postarejte se o zabezpečení vstupů do nemovitosti pytli s pískem a upevněte nebo přemístěte do bezpečí také venkovní předměty, které by mohla odnést voda.

povodeňPříčin povodní je několik, v letních měsících jsou to ale hlavně silné a dlouhotrvající deště.
 

3. Povodeň je tu, nastal čas evakuace  

Jestliže povodeň už bezprostředně hrozí, nebo dokonce voda je dveřmi, poslouchejte rádio, sledujte televizní zpravodajství a řiďte se pokyny místních úřadů. Pokud hrozí zaplavení vašeho domova, vypněte hlavní přívod elektřiny a plynu a přesuňte se na bezpečné místo. Pokud je nařízena evakuace, okamžitě opusťte ohrožené území, přesuňte se na určené místo a vezměte s sebou evakuační zavazadlo. Pamatujte, že vaše bezpečí a zdraví je vždy na prvním místě, takže se nepřibližujte k vodním tokům ani nejezděte autem přes zaplavené oblasti.

Zastihla vás zpráva o tom, že váš dům zasáhla velká voda na řecké pláži nebo alpské túře? Málokdo by v klidu zůstal na místě a užil si dovolenou do konce. Jediná myšlenka směřuje k tomu, jak nejrychleji domů a zachránit, co se dá. Na to myslí i naše pojištění majetku, které v rámci technické asistence uhradí náklady na předčasný návrat ze zahraničí až do 20 000 Kč, pokud doma došlo k živelné pohromě.

4. Po povodni nezoufejte, s likvidací škod pomůže pojišťovna 

Nevracejte se domů dříve, dokud není oblast prohlášena za bezpečnou a vyvarujte se kontaktu s povodňovou vodou, která může být kontaminovaná. Doma pak zkontrolujte škody a pořiďte první fotodokumentaci nebo video pro pojišťovnu ještě před zahájením jakýchkoliv úprav. Jakmile to půjde nejdříve, kontaktujte svoji pojišťovnu a nahlaste škody způsobené povodní. 
 

Připravili jsme pro vás také podrobný návod, jak krok za krokem řešit rozsáhlé majetkové škody, včetně těch z povodní.

Jakmile to bude možné, začněte odčerpávat vodu, sušit zdivo, uklízet a dezinfikovat, aby nevznikly následné újmy. Poškozené předměty, které byly v kontaktu se záplavovou vodou, zlikvidujte, ale ještě před tím je řádně vyfotografujte a pořiďte jejich seznam. Ty hodnotnější raději odložte stranou a vyčkejte na příchod likvidátora nebo mobilního technika, který je zdokumentuje. Připravte si veškeré důkazy (fotografie, videa, seznam poškozených věcí), spolupracujte s likvidátorem pojišťovny a dodržujte jeho instrukce. Před opětovným zapojením elektřiny a používáním plynových spotřebičů nechte vše zkontrolovat odborníkem.


Já ale pojištění nemám, můžu získat nějakou dotaci?

Můžete zkusit kontaktovat místní úřady pro informace o možných dotacích a finanční pomoci, při živelních kalamitách, například po tornádu v roce 2021 byla poskytována vládní pomoc, finanční příspěvek bylo možné získat i ze sbírek humanitárních organizací a v některých případech jsou k dispozici státní fondy na obnovu po přírodních katastrofách. Existují také možnosti programů obnovy a rekonstrukce, které mohou nabízet bezúročné půjčky nebo přímé dotace. Ale základní radou je do budoucna zvážit kvalitní pojištění majetku, které ochrání nejen proti povodním, ale i záplavám a dalším živlům, ale třeba i zloději.


Povodeň a záplava není totéž

Pro pojišťovny mohou mít pojmy "povodeň" a "záplava" odlišné právní a technické definice. Rozdíly mezi těmito pojmy v kontextu pojišťovnictví jsou důležité pro pochopení, jaké škody jsou pojištěním kryty.


Povodeň

Povodeň je definována jako rozlití vody z vodních toků (řek, potoků, jezer) v důsledku přírodních událostí, jako jsou silné deště, tání sněhu nebo protržení přehrad. Může pokrývat velké oblasti, někdy i několik obcí či měst.

Povodeň je většinou zahrnuta v pojistných smlouvách jako specifický rizikový faktor a některé pojišťovny nemají povodeň mezi základními riziky. Pojistné podmínky pro povodeň mohou zahrnovat vyšší pojistné, zejména v souvislosti s tím, v jakém povodňovém pásmu se pojišťovaná nemovitost nachází, což je možné zjistit v povodňových mapách.


Záplava

Záplava je širší termín, který zahrnuje jakékoliv zaplavení oblasti vodou, bez ohledu na její zdroj. Může jít tedy o povodně, ale také zaplavení způsobené například prasklým vodovodním potrubím, intenzivními dešti, špatnou kanalizací nebo jinými událostmi. Záplavy mohou být způsobeny nejen přírodními faktory, ale i lidskými činnostmi. I jejich rozsah může být masivní, ale naopak i zcela lokální.

Některé pojistné smlouvy mohou mít specifické výluky nebo omezení týkající se záplav způsobených jinými než přírodními událostmi. Krytí škod způsobených záplavami může být součástí základního pojištění majetku, ale může se i lišit specifickými podmínkami nebo naopak určitými výlukami.
 

Při uzavírání pojištění majetku je proto důležité pečlivě si přečíst detailní informace k produktu nebo si je nechat vysvětlit pojistným specialistou a ujasnit si, jaké události jsou kryté a jaké ne, zvlášť pokud žijete v oblasti náchylné k povodním.

 

Velkou škodu ze svého nezaplatíte…

Moje pojištění majetku má několik výhod, ale hned tři z nich doceníte právě při velkých povodňových škodách. 
 • Za prvé jsme jedinou pojišťovnou na trhu, u které jste vždy pojištěni na aktuální hodnotu nemovitosti, takže nehrozí podpojištění
 • Za druhé při vysokých škodách uhradíme až 12 splátek úvěrů na bydlení, ať už měsíčně za nemovitost splácíte 5 000 nebo 50 000 Kč. 
 • A za třetí, pokud velká voda způsobí totální škodu, tak po dobu celkové rekonstrukce domu, nebo jeho nové výstavby, ale nejdéle rok, přispějeme na náhradní ubytování až 10 tisíc Kč měsíčně.
Když se to sečte a podtrhne, zjistíte, že sami byste nákladné důsledky škod nejspíš nezvládli. Takže pokud zvažujete, zda je vhodnější na případné kalamity raději našetřit, nebo si sjednat pojištění, přečtěte si pro a proti obou těchto variant.   

Povodně jsou přírodním jevem, který je bohužel čím dál častější a představuje významné nebezpečí pro nás, a hlavně náš majetek. Jeho ochrana před povodněmi vyžaduje z naší strany kombinaci preventivních opatření, úpravy nemovitostí, správného chování během povodní a po nich, ale nezastupitelnou roli v ní hraje kvalitní majetkové pojištění. Tak na to pamatujte i v době, kdy máte „nohy v suchu“.
 
Tyto webové stránky používají soubory cookies, které mohou obsahovat osobní údaje. Tyto údaje ukládáme na základě Vašich preferencí, které můžete nastavit zde. Více informací o způsobu zpracování souborů cookies naleznete v Podmínkách používání cookies.
Upravit nastavení