800 10 66 10
8:00–17:00 | Po–Pá

Jak poskytnout první pomoc

18. ledna 2022Životní pojištění6 minut čtení

Štítky :

Lepší je zásady první pomoci umět a nikdy je nepoužít než naopak. Tím nejhorším, co můžete při zdravotních obtížích někoho jiného udělat, je nedělat nic. Navíc poskytnutí první pomoci je nejen morální, ale také zákonnou povinností každého z nás.

Jak poskytnout první pomoc: Resuscitace, masáž srdce a první pomoc při krvácení či infarktu
Češi jsou naštěstí ochotní a při poskytování první pomoci i velmi schopní. Vždyť podle údajů zdravotníků hned v 80 % případů dokážeme první pomoc před příjezdem „rychlé“ poskytnout na velmi vysoké úrovni.

Přejeme vám, abyste zásady první pomoci museli uplatňovat co nejméně, nicméně… kdo je připraven, není překvapen. Projděte si základní doporučení pro resuscitaci a nejčastější zdravotní problémy, se kterými se můžete setkat. Vycházíme z materiálů Českého červeného kříže a Standardů první pomoci.

První pomoc: 4 základní kroky

První pomoc musí být efektivní a účinná. Přepjaté emoce, strach a roztěkanost nepomůžou. Stejně tak nebudete platní, pokud při jejím poskytování ublížíte sami sobě. Uklidnit a zorientovat se v situaci pomůžou tyto 4 kroky:
 • Zhodnoťte situaci. Jde o život ohrožující stav? Je dotyčný v bezvědomí?
 • Dbejte na své bezpečí. Především u dopravní nehody (výstražná světla, vesta, vypnutí motoru, zatažení ruční brzdy), ale i při úrazech elektrickým proudem (vypnout jistič), tonutí (do vody neskákejte), přítomnosti agresivní osoby…
 • Přivolejte pomoc. Vytočte 155. Představte se. Stručně popište, co se stalo, a udejte polohu. Pak už si vše do svých rukou vezme dispečer.
 • Poskytněte první pomoc. A to podle pokynů dispečera, který vás povede. Telefon si dejte na hlasitý odposlech, ať máte volné ruce.
Jak poznat život ohrožující stav? Postižený masivně krvácí, nedýchá, případně dýchá „lapavě“, chrčí. Takovým stavem je i bezvědomí – dotyčný nereaguje na bolestivé podněty (silné štípnutí), třesení a má povolené svalstvo (je jako hadrová panenka). V takovém případě volejte „rychlou“ a pusťte se do resuscitace.

dopravní nehoda

První pomoc: Resuscitace

Pokud je postižený v život ohrožujícím stavu (viz výše), případně situaci takto vyhodnotí dispečer záchranné služby, je dalším krokem resuscitace. Ta by měla probíhat na pevném a rovném povrchu, na kterém postižený leží na zádech. Pokud tedy dispečer nedoporučují jinak, případně pokud je tato poloha vzhledem k okolnostem možná.

Díky správné resuscitaci se šance na přežití zvyšuje dvojnásobně až trojnásobně. Provádějte ji až do příjezdu záchranné služby a nepřerušujte ji na déle než 5 až 10 vteřin. Jejím základem je:

 • Záklon hlavy
 • Nepřímá masáž srdce
Záklon uvolní dýchací cesty. Provádí se jednoduše tak, že jednou rukou dotyčnému zvednete bradu, druhou rukou pak mírně zatlačíte na čelo.

První pomoc: Nepřímá masáž srdce

Jejím cílem je dostat okysličenou krev k orgánům, a „suplovat“ tak srdce, které se zastavilo. Pokud je vás na první pomoc více, může jeden z přítomných zjišťovat blízkost automatického externího defibrilátoru neboli AED (jejich umístění najdete například v aplikaci Záchranka).
 • Klekněte si vedle postiženého. Ten musí při nepřímé srdeční masáži ležet na zádech na pevné podložce.
 • Dlaň přiložte na střed hrudníku. Druhou pak na ni.
 • Nakloňte se přímo nad ležícího člověka, propněte lokty a dolní hranou dlaně začněte stlačovat.
 • Hrudník byste měli stlačovat do hloubky 5 až 6 centimetrů (výška krabičky Tic Tac), rytmicky a v intenzitě 100 až 120 stlačení za minutu. Nemáte odhad? Vzpomeňte na hit Stayin´alive a jeho rytmus. (Mimochodem, instruktážní video pod odkazem je skvělé. Jen pozor, linka na českou Zdravotní záchrannou službu je 155.)
 • Pokračujte, dokud nedorazí záchranáři, případně dokud se pacient nezačne bránit.

první pomoc u kojence, miminka

 


Umělé dýchání se až na výjimky při laické první pomoci neprovádí. Srdce má přednost

Dříve bylo doporučovanou součástí první pomoci i umělé dýchání. Nicméně zkoordinování masáže srdce a vdechů bylo pro laiky náročné. První pomoc pak byla často neefektivní. Proto se od umělého dýchání odstoupilo: Člověk bez zkušeností, laik u dospělého provádí pouze masáž srdce. Výjimkami jsou pouze: Stavy po tonutí

Resuscitace kojenců a malých dětí: Zde se doporučuje zahájit první pomoc 5 vdechy a následně provádět masáž srdce v kombinaci s 2 vdechy vždy po 30 stlačeních hrudníku. U kojenců se hrudník stlačuje jen 2 prsty a dýchá se do nosánku i úst naráz.


 

První pomoc: Infarkt

Infarkt se velmi často projevuje pálením na hrudi, které může „vystřelovat“ do levé ruky, ale také do zad a do břicha. Dalšími (ne tak častými) příznaky jsou dušnost, silné pocení, zvracení, pocity úzkosti. Co dělat?
 • I když dotyčný reaguje a třeba i situaci zlehčuje, volejte 155. Každé 3 minuty zpoždění zvyšují riziko úmrtí o 1 %.
 • Do příjezdu záchranné služby postiženého usaďte, minimalizujte jeho pohyby a zajistěte dostatek čerstvého vzduchu.
 • Je nezbytné, aby seděl, nikoli ležel.
 • Pokud nastane před příjezdem sanity bezvědomí, zahajte resuscitaci.

 


Nemoci srdce stále patří k nejčastějším příčinám úmrtí.....
......a to i přesto, že podle dat VZP ze září 2021 klesl za posledních 10 let počet úmrtí na infarkt o čtvrtinu. V roce 2020 připadalo z 1000 úmrtí rovných 58 právě na infarkt. Odborníci nicméně varují, že během pandemie lidé riziko infarktu výrazně více podceňují.
 

Právě infarkt patří mezi 31 typů závažných onemocnění, která kryje životní pojištění MojeJistota. Míru ochrany si volíte vy – pojistné plnění pak vykryje výpadek příjmů při rekonvalescenci, případně zajistí vaše nejbližší.


 

První pomoc: Epileptický záchvat

V Česku žije více než 50 tisíc epileptiků, a tak se vám může stát, že budete přímým svědkem epileptického záchvatu. Ten se vám zastavit nepodaří. Projevuje se ztrátou vědomí, silnými křečemi, pěnou u úst. Vaším úkolem v takovém případě je:
 • Postarat se o to, aby si dotyčný neublížil. Odstranit z jeho blízkosti nebezpečné předměty.

 • V žádném případě mu nic nevkládat do úst.
 • Po odeznění záchvatu často nastává krátké bezvědomí, proto zajistěte dýchací cesty záklonem hlavy. A sledujte životní funkce.
 • Pokud by došlo k zástavě dechu, volejte 155 a zahajte resuscitaci.
žena s epileptickým záchvatem

 


Epilepsie versus životní pojištění

Epilepsie, cukrovka, ischemická choroba srdeční a další více, či méně závažná onemocnění nejsou překážkou v uzavření životního pojištění. ALE… klient musí pravdivě a poctivě vyplnit úvodní zdravotní dotazník. Pojišťovna ho vyhodnotí, v případě nejasností si může pro upřesnění vyžádat výpis ze zdravotní dokumentace od ošetřujícího lékaře. Následně může navrhnout pojištění s výlukou daného onemocnění, nebo případně navýšit pojistné. A pokud naneštěstí dojde k jiné pojistné události s onemocněním nesouvisející, pojišťovna se o klienta postará.

V případě, že klient závažné onemocnění zatají a dojde k pojistné události, která se s ním pojí, pojišťovna může pojistné krátit, případně ho nevyplatit vůbec.


 

První pomoc: Zásah elektrickým proudem

Při úrazu elektrickým proudem dbejte v první řadě na vlastní bezpečnost. Jako první tedy zajistěte vypnutí jističe, spotřebiče, obhlédněte, zda v blízkosti zasaženého člověka neleží dráty, kabely… Po zásahu elektrickým proudem často dochází ke kombinaci zástavy srdce a oběhu a (těžkých) popálenin.

Podle situace tedy zahajte resuscitaci, ta je primární. Pokud je dotyčný při vědomí, řešte popáleniny. U popálenin platí:

 • Menší popáleniny (do velikosti dlaně) začněte okamžitě chladit. Nejlépe studenou vodou a po dobu minimálně 10 až 15 minut.
 • Chlazení proveďte také u popálenin většího rozsahu. Nic nestrhávejte, nesundávejte, ale dotyčného co nejrychleji chlaďte.
 • To platí i pro dítko, které na sebe strhlo například horký čaj. Nesnažte se mokré tričko přetáhnout přes hlavu, ale chlaďte! Mrňouse co nejrychleji strčte například pod sprchu.
 • Při rozsáhlejších popáleninách a při popálení dětí volejte 155.

První pomoc: Masivní krvácení

Krev silně teče, stříká, pulsuje? Pak je osoba v ohrožení života a alfou a omegou je rychlost.
 • Máte-li gumové rukavice, strčte do rány dva prsty.
 • Pokud rukavice nemáte, použijte k „ucpání“ rány prsty zraněného.
 • Zavolejte 155.
 • Vytvořte tlakový obvaz. Z čehokoli, co máte po ruce. Kus látky, šálu, kapesník… přitiskněte na ránu a velmi silně utáhněte.
 • Pokud obvaz prosakuje, přidejte druhou, případně třetí vrstvu.
 • Kontrolujte životní funkce a čekejte na příjezd záchranářů.
figurína pro první pomoc

První pomoc: Co pomůže?

Věříme, že jste vám pomohli odbourat strach a obavy z poskytování první pomoci. Nicméně nikdy není od věci mít po ruce šikovnou pomůcku, která vám podobnou situaci usnadní. V Česku velmi dobře funguje několik mobilních aplikací. K těm nejlepším patří:
 • Záchranka. Přímo z ní můžete volat pomoc, pošle dispečerovi lokalizaci, obsahuje přehled AED i propojení s Horskou službou.
 • První pomoc v mobilu od Českého červeného kříže. Funguje jako zajímavý e-learning, ale i průvodce krizovou situací. Přímo z appky zavoláte pomoc.
Velmi dobře zpracovaná jsou i instruktážní videa Když jde o život s herci ze seriálu Modrý kód. A zásady první pomoci si můžete osvěžit i ve folklórním hávu ve videu od Sedlácké první pomoci 😉 – jen to dýchání z úst do úst v tomto videu je na zvážení…
 

Doporučené články

Tyto webové stránky používají soubory cookies, které mohou obsahovat osobní údaje. Tyto údaje ukládáme na základě Vašich preferencí, které můžete nastavit zde. Více informací o způsobu zpracování souborů cookies naleznete v Podmínkách používání cookies.
Upravit nastavení