800 10 66 10
8:00–17:00 | Po–Pá

8+ nebezpečných zemí světa. Dá se do nich vycestovat?

01. července 2024Cestovní pojištění8 minut čtení

Štítky :

Cestování do cizích zemí je vždycky vzrušující – kvůli poznávání nových měst, kultur a lidí, kvůli úchvatné fauně a floře, historickým památkám…Každý si hledá své vysněné zážitky, kvůli kterým se na cesty vydává. Jenže některé destinace s sebou nesou výrazně větší riziko než jiné. A nejsou to jen zdravotní rizika exotických infekčních chorob.

claneknebezpecnezemeshutterstock_1
Před plánováním cesty do neznámých končin je tedy víc než důležité informovat se o potenciálních nebezpečích a zvážit, zda rizika těchto zemí jsou ještě přijatelná, nebo už tuto hranici překročila. Zemí, které jsou považovány kvůli nejrůznějším důvodům za jedny z nejnebezpečnějších na světě, je zhruba desítka a nejčastěji se v souvislosti s nimi skloňuje několik termínů – politická nestabilita, válečný konflikt, teroristické útoky, únosy


Kterým destinacím se vyhnout?


1. Afghánistán

Mezi tyto země patří už po mnoho let Afghánistán. Ministerstvo zahraničních věcí ji považuje kvůli vládě ozbrojených složek Tálibánu za trvale rizikovou, nestabilní, a proto vydává pravidelné varování před cestami do této země. Upozorňuje na to, že hrozby útoků mohou být cílené, ale i náhodné a cizincům také hrozí riziko únosu motivované výkupným či jinými důvody. V případě, že se český turista ocitne v Afghánistánu v nouzi, zajištění včasné pomoci je prakticky nemožné. Navíc v zemi je akutní nedostatek potravin a pohonných hmot, velmi špatný stav silniční infrastruktury, vysoké riziko přenosných nemocí a absence základní zdravotní péče. 


2. Sýrie

Mezi důvody, proč nejezdit také do Sýrie, dokud se bezpečnostní situace výrazně nezlepší, patří navíc občanská válka a také humanitární krize.


3. Irák

Írák je nejen zemí s politickou nestabilitou, četnými teroristickými útoky a únosy, ale i vysokou koncentrací sektářského násilí.


4. Jemen

V Jemenu zase probíhá jedna z nejhorších světových humanitárních krizí. Dochází tam k porušování lidských práv a civilní obyvatelé se stávají oběťmi svévolného zadržování, nuceného mizení nebo mučení. Doporučení je jednoznačné – do Jemenu necestovat!


5. Somálsko

Také Somálsko patří mezi nebezpečné země kvůli rozšířenému pirátství, teroristickým útokům, katastrofálním suchům a mnoho let trvající občanské válce. To vše generuje všudypřítomnou chudobu až hladomor. O cestě do Somálska bez spolehlivého místního kontaktu se nevyplácí ani jen přemýšlet.


6. Myanmar

Myanmar, známý také jako Barma, je také zemí s významnými politickými a bezpečnostními riziky. Probíhá tu několik etnických konfliktů ozbrojených skupin bojujících proti centrální vládě. Pro cestovatele je zdejší situace nebezpečná, dokonce existují oblasti, které jsou zcela nepřístupné nebo velmi nebezpečné kvůli aktivním bojům a přítomnosti min. Pokud plánujete cestovat do Myanmaru nebo se zajímáte o tamní situaci, doporučuje se sledovat aktuální informace z důvěryhodných zdrojů, jako jsou ministerstva zahraničí, mezinárodní organizace nebo renomované zpravodajské agentury, a zvážit bezpečnostní varování a doporučení.


7. Izrael a pásmo Gazy

Na památky a zajímavosti je Izrael a Palestina zřejmě jedním z nejatraktivnějších míst na světě. Nikde není na tak malé ploše soustředěno tolik významných historických objektů a svatých míst jako právě tady. Tolik oblíbená destinace se stala rizikovou poté, co se hraniční pásmo Gazy stalo místem ozbrojených střetů mezi izraelskou armádou a palestinskými militantními skupinami, Hamásem. Výjimkou nejsou raketové útoky, letecké bombardování, pozemní invaze, ale i další formy vojenských akcí, které představují velké nebezpečí pro civilisty. V důsledku dlouhodobého konfliktu a izraelské blokády čelí obyvatelé pásma Gazy také závažné humanitární krizi, proto mnoho států, včetně zemí Evropské unie, vydalo varování před cestováním do těchto oblastí. Tato doporučení je důležité brát vážně, protože vycházejí z aktuálních a podrobných analýz situace.

8. Jižní Súdán

Mezi nejnebezpečnější země patří stále i Jižní Súdán. Od získání nezávislosti v roce 2011 trpí země občanskými konflikty, etnickým násilím a politickou nestabilitou, což způsobuje značné humanitární problémy. Množí se útoky na civilisty, lidé opouští svá města, často trpí hladem a v důsledku kolapsu zdravotnického systému se stále více šíří nakažlivé nemoci jako malárie a cholera


Další země

Na „černé listině“ nebezpečných zemí jsou kvůli vysoké kriminalitě, ozbrojeným etnickým konfliktům, pašeráctví, ale i epidemiím také Kongo, Libye, Mali nebo Středoafrická republika.
Opatrnosti je třeba dbát i v Arménii, zejména v oblastí přiléhajících ke společné hranici Arménie a Ázerbájdžánu, jakož i před cestami do tzv. Náhorního Karabachu, kde hrozí riziko zhoršení bezpečnostní situace.
 

Při zvažování cesty do jakékoli z těchto zemí je zásadní sledovat aktuální cestovní doporučení vydaná Ministerstvem zahraničních věcí a důkladně prověřit rizika. Pokud se přesto rozhodnete vycestovat, ujistěte se, že si můžete sjednat odpovídající cestovní pojištění, máte spolehlivé místní kontakty a pro nejčernější situace i nouzový plán. Vždy buďte ostražití, respektujte místní kulturu a zvyky a v případě krize se obraťte na nejbližší velvyslanectví nebo konzulát své země. Určitě také není od věci zaregistrovat se do webové aplikace DROZD „Dobrovolná registrace občanů při cestách do zahraničí“ a poskytnout informace o plánovaném pobytu v zahraničí. Ty pomohou konzulární službě při poskytování případné pomoci občanům ČR při událostech mimořádného charakteru, jako jsou přírodní katastrofy, sociální nepokoje nebo ozbrojené konflikty.


Je možné si na cesty do nebezpečných zemí vůbec nějaké cestovní pojištění sjednat?

Odpověď není jednoznačná. Pojišťovny obvykle neposkytují plnohodnotné cestovní pojištění pro cesty do zemí, kde probíhá válečný konflikt nebo kde hrozí vysoké bezpečnostní riziko. 
Pojištění do zemí, před jejichž návštěvou varují oficiální instituce, tedy prioritně Ministerstvo zahraničních věcí, nebo ji nedoporučují či dokonce zakazují, pojišťovny obvykle pojištění poskytnou, ale plnění za škody se vztahuje jen na situace, které s těmito nepokoji nesouvisejí. Takže když MZV vydá z nějakého důvodu varování do určité země necestovat, tak by se pojistné plnění nevztahovalo na situace, které jsou v přímé souvislosti s důvodem, před kterým MZV varovalo.      

Například MZV vydá varování necestovat do Ekvádoru kvůli hrozbě teroristických útoků. Pokud tam přesto někdo s naším pojištěním pojede a zlomí si nohu při chůzi ze schodů, tak s úhradou nebude problém. Jen úraz nesmí mít přímou souvislost s teroristickým útokem, tedy klient neutíkal ze schodů před teroristou… Kdyby se mu ovšem stalo něco, co by bylo v přímé souvislosti s terorismem, plnění bychom neposkytli.

V některých případech mohou pojišťovny individuálně posoudit riziko a rozhodnout se pojistit cestu do nebezpečné oblasti za zvýšené pojistné. Nicméně, tato praxe není běžná a závisí na konkrétní pojišťovně a situaci.  
 

Pozor na rizika, která mají pojišťovny ve výlukách

I když země není zrovna v aktuálním varování úřadů a z pojišťovny si slavnostně odnesete smlouvu o cestovním pojištění, nemáte vyhráno. Pojišťovny mají totiž některá rizika ve výlukách z pojištění. Ty se vztahují právě na válečné události nebo občanské války, občanské nepokoje, vzpoury, převraty, povstání a události ve spojení s mezinárodní mírovou nebo bezpečnostní misí, demonstracemi, stávkami, teroristickými akty a v důsledku jakéhokoliv násilného jednání, pokud se pojištěný na této události přímo podílel. Výluky znamenají, že vaše pojištění nemusí krýt vždy ztráty, tedy věcné a finanční škody, ale ani zdravotní újmy vzniklé v důsledku těchto událostí. Každá pojistná událost by se posuzovala velmi individuálně.

Obecně tedy platí, že cestování do válečných zón nebo vysoce rizikových oblastí není pokryto standardním cestovním pojištěním. Je vždy nejlepší zkontrolovat pojistné podmínky a v případě nejasností se ještě před cestou do potenciálně nebezpečné destinace poradit v pojišťovně.

 

Požáry, hurikány a další živly důvodem storna nebyly, ale už jsou!

Může se také stát, že jste si zájezd koupili v době, kdy v zemi byl politický, epidemiologický, ale třeba i klimatický a meteorologický klid. Jenže mezitím mohla přijít změna – stačí připomenout loňské zemětřesení v Izraeli nebo rozsáhlé požáry v Řecku a najednou se z bezpečné lokality stane hrozba. A vy kvůli nové situaci a obavy o bezpečnost sebe i své rodiny na místě chcete zájezd zrušit a uplatnit pojištění storna, které jste si při koupi sjednali. 

Ještě loni byste v tomhle případě nepochodili, protože pojištění storna se na tyto události nevztahovalo. Storno šlo uplatnit jen tehdy, pokud se stalo něco neočekávaného na vaší straně – nemoc, úraz, úmrtí v rodině, rozsáhlé poškození bydliště pojištěného následkem živlů – například při požáru, tedy doma. Ale letos je všechno jinak. U produktu MojeCestování jsme od května 2024 u storna cesty nově přidali krytí živelních událostí – požárů, povodní, zemětřesení apod., ale i v cílové oblasti.
 

Nově je tedy pojistnou událostí zrušení závazně objednaných a zaplacených cestovních služeb (buď kompletní zájezd od cestovní kanceláře nebo rezervace ubytování, letenky, místní jízdenky, trajekt a případné další individuálně objednané služby) v době před nastoupením na cestu z důvodu živelní události či jejích následků v místě pobytu. Podmínkou je, že k těmto živelním událostem došlo až po závazném objednání cestovní služby a pojištěnému znemožnily plánovanou cestu uskutečnit.

Samozřejmě naše cestovní pojištění i v této krizové a možná nebezpečné situaci, například s požáry, na místě samém plní svoji roli a kryje to, co má, tedy léčebné výlohy – ošetření, léky, hospitalizaci..., pokud byste se při požáru, evakuaci nebo dalších činnostech v souvislosti s živelní pohromou zranili. Z pojištění cestovních zavazadel máte také nárok na plnění za ztracená nebo shořelá zavazadla a věci osobní potřeby v nich uložené. 

Jedna dobrá rada stran zavazadel, která se hodí nejen na rizikovou, ale každou cestu: určitě 
je dobře ještě před cestou kamkoliv obsah zavazadla, alespoň ten cennější, nafotit. Bude se to hodit při stanovení ceny zničených věcí. U nás je limit na pojištění zavazadel 20 tisíc nebo 50 tisíc podle zvoleného typu pojištění MojeCestování.

cestování na IslandNa opačném pólu, co se týče bezpečnosti, je minimálně sedm zemí a jednou z nich je i Island, kde se nemusíte bát ani přespávat v autě nebo obytňáku.


6+ nejbezpečnějších zemí mimo EU

Ale abychom jen nestrašili a skončili nadějně, protože naděje, že i mimo Evropskou unii najdete země, které se honosí titulem nejbezpečnější, existuje. Na opačném pólu, co se týče bezpečnosti, je minimálně sedm zemí a do některých nemusíte ani překonávat tisíce kilometrů. 
  • Tou nejbližší je Švýcarsko, které je známé svou stabilní politickou a ekonomickou situací, což z něho činí jednu z nejbezpečnějších zemí na světě. Nízká kriminalita, efektivní a dobře financovaná policie a vysoká kvalita života přispívají k celkovému pocitu bezpečí občanů i turistů. Klíčovým faktorem bezpečnosti je také švýcarská neutralita a politika neúčasti v mezinárodních konfliktech, což minimalizuje riziko teroristických a vojenských útoků na území země. Kromě toho, švýcarský systém civilní ochrany a připravenosti na nouzové situace je velmi dobře rozvinutý, což zajišťuje rychlou a efektivní reakci na přírodní katastrofy nebo jiné krizové situace.
  • Ačkoliv není členem EU, také Island je dlouhodobě považován za nejbezpečnější zemi světa díky nízké kriminalitě, stabilní vládě a minimálním sociálním konfliktům. Policie na Islandu není běžně ozbrojená, což svědčí o nízké úrovni hrozeb v zemi. Přírodní katastrofy, jako jsou zemětřesení a sopečné erupce, jsou na Islandu častější než v jiných zemích, avšak vláda má efektivní systémy včasného varování a připravenosti na tyto události. Díky pokročilým bezpečnostním opatřením a informovanosti veřejnosti jsou tato rizika minimalizována.
  • Do ostatních zemí je to už mnohem dál, ale rozhodně stojí za vidění, ať už jde o fascinující zemi Pána prstenů a Hobitů – Nový Zéland, který je plný přírodních krás a unikátních kulturních zajímavosti v čele s Maorskou kulturou. Země je také domovem mnoha unikátních druhů zvířat a rostlin a destinací, která nabízí pro každého něco, třeba i dobrodružný sport. Takže pokud si tady budete nějaký chtít vyzkoušet, nezapomeňte na připojištění rizikových sportů.  
  • Obávat se nemusíte navštívit také Kanadu, která má kvalitní zdravotnictví a je považována za politicky stabilní zemi.
  • Japonsko se navzdory existenci organizovaného zločinu jakuza pyšní celkově nízkou kriminalitou a moderní infrastrukturu odolnou vůči zemětřesením i tsunami.
  • A pak už zbývá Singapur, městský stát známý svými striktními zákony a regulacemi, které pokrývají širokou škálu činností od vandalismu po drogové delikty a silnou vymahatelností práva. Také velký důraz na vzdělání, zaměstnanost a sociální podporu přispívá k celkové bezpečnosti, sociálnímu pořádku a stabilitě
  • Aby výčet zemí byl kompletní, není možné zapomenout na Austrálii, která i přes rizika spojená s místní faunou a flórou je pro návštěvníky bezpečnou zemí.

Samozřejmě, že při cestování i do sebebezpečnější země je vždy důležité se předem informovat o aktuální situaci, a hlavně dodržovat základní pravidla osobní bezpečnosti. A rozhodně mít kvalitní cestovní pojištění. Šťastnou cestu i návrat, ať už poletíte na druhou stranu zeměkoule, nebo jen za humna!
Tyto webové stránky používají soubory cookies, které mohou obsahovat osobní údaje. Tyto údaje ukládáme na základě Vašich preferencí, které můžete nastavit zde. Více informací o způsobu zpracování souborů cookies naleznete v Podmínkách používání cookies.
Upravit nastavení