800 10 66 10
8:00–17:00 | Po–Pá

Co dělat při ztrátě zaměstnání? Přehled podpory od státu, zaměstnavatele i pojišťovny

07. dubna 2024Životní pojištění5 minut čtení

Štítky :

Přestože má Česká republika jednu z nejnižších měr nezaměstnanosti v EU, v roce 2023 evidoval úřad práce v ČR téměř 300 000 uchazečů o zaměstnání. Patříte mezi ně? Jak při ztrátě zaměstnání postupovat? A věděli jste, že se dá pro případ ztráty zaměstnání i pojistit?

shutterstock_1702946479_2

Co dělat při ztrátě zaměstnání?

Už během vaší výpovědní lhůty doporučujeme rozhodit sítě a poohlédnout se po nové práci. Pokud neplánujete pauzu a rádi byste co nejdříve zase pracovali, není čas ztrácet čas. Výběrové řízení k náboru nových zaměstnanců může totiž trvat i několik měsíců a není proto jisté, kdy do nové práce budete moci nastoupit. 

Jak tedy při ztrátě zaměstnání postupovat?
 
 • Nahlaste ztrátu zaměstnání na úřad práce. Máte na to tři pracovní dny od ukončení pracovního poměru. Žádost můžete zaslat i elektronicky přes vaši datovou schránku. 
 • Zažádejte si o podporu v nezaměstnanosti. Podporu stát vyplácí po dobu 5 až 11 měsíců a její výše se odvíjí od výše vašeho předchozího platu.
 • Ověřte si platbu zdravotního pojištění. Úřad práce nemá povinnost zdravotní pojišťovně oznamovat každého registrovaného, ale s některými pojišťovnami (například VZP) má domluvu, že posílá souhrnně 1x měsíčně seznam nově registrovaných osob. Zeptejte se vaší pojišťovny s odstupem 1–2 měsíců, zda jí úřad práce nahlásil, že vás zaregistroval do evidence.

Studenti, nezapomeňte se na úřad práce zapsat do 3 dnů od ukončení studia, pokud vám na studium plynule nenavazuje pracovní poměr. Během studia za vás totiž zdravotní a sociální odvody platí škola, a pokud se na úřad práce nepřihlásíte nebo nenastoupíte do práce, musíte si tyto náklady hradit sami. 


Jak postupovat při ztrátě zaměstnání
Už během vaší výpovědní lhůty doporučujeme rozhodit sítě a poohlédnout se po nové práci. 


Co mohu při ztrátě zaměstnání získat od státu a zaměstnavatele?

Pokud máte odpracovaný alespoň 1 rok za poslední 2 roky, máte nárok na státní podporu v nezaměstnanosti. Tu stát vyplácí podle věku: 
 
 • do 50 let - 5 měsíců,
 • 50–55 let - 8 měsíců,
 • nad 55 let - 11 měsíců.
Výše podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od výše vaší předchozí mzdy za poslední 3 měsíce. Pro rok 2024 činí maximální výše podpory v nezaměstnanosti 24 608 Kč měsíčně. Jde o výrazný nárůst oproti roku 2023, kdy byla maximální podpora 22 798 Kč. 

A na jak vysokou podporu máte nárok vy? Vše se počítá z vaší průměrné mzdy za poslední ukončené čtvrtletí a výše podpory se mění v průběhu čerpání.
 
 • První 2 měsíce dosahuje 65 % průměrného čistého výdělku.
 • Po 4 měsících klesne na 50 % průměrného čistého výdělku.
 • Po zbytek podpůrčí doby klesne na 45 % průměrného čistého výdělku.
Pokud jste sami ukončili předchozí zaměstnání výpovědí nebo dohodou, máte nárok pouze na 45 % po celou dobu čerpání podpory, tedy už od prvního měsíce. 
 

Nebavila vás práce, kterou jste vykonávali, a chcete si vyzkoušet něco nového? Stát podporuje nezaměstnané lidi v jejich snaze získat novou kvalifikaci nebo se dále vzdělávat. Požádejte úřad práce o finanční příspěvek na rekvalifikační kurz nebo školení.


Zaměstnavatel má povinnost vám podle zákoníku práce po ukončení pracovního poměru vyplatit odstupné v případě, že váš pracovní poměr skončil z důvodu:
 
 • zrušení pracovního místa nebo změny lokace zaměstnavatele,
 • snížení počtu zaměstnanců kvůli technologickým změnám,
 • nedostatku pracovní náplně odpovídající vaší pracovní smlouvě,
 • zániku zaměstnavatele  , vaší pracovní pozice nebo vašeho oddělení.
Specifickým důvodem pro ukončení pracovního poměru může být váš zdravotní stav. Pokud vám nedovoluje dál vykonávat práci nebo dojde k ukončení pracovního poměru z důvodu nemoci z povolání nebo pracovního úrazu, vzniká zaměstnanci nárok na odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku

Výše odstupného se odvíjí od délky vašeho pracovního poměru u zaměstnavatele. To znamená:
 
 • méně než jeden rok: minimálně jeden průměrný měsíční výdělek,
 • 1–2 roky: minimálně dvojnásobek průměrného měsíčního výdělku,
 • déle než 2 roky: minimálně trojnásobek průměrného měsíčního výdělku
Zaměstnavatel není povinen vám vyplatit odstupné například v případě , že dostanete výpověď z důvodu hrubého porušení smlouvy nebo nedodržujete pracovní povinnosti.


Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

Pro případ ztráty  zaměstnání se můžete i pojistit. Neznamená to, že vám pojišťovna zachrání vaši pracovní pozici, ale postará se o pravidelné výdaje, které kvůli ztrátě pravidelného příjmu nemůžete platit. Na taková zadní vrátka myslí právě pojištění plateb od KB pojišťovny, které vám zajistí příjmy v případě, že přijdete o práci.  
MojePojištění Plateb ve variantě Extra nebo Extra+ vám pomůže hradit pravidelné platby v případě, že dostanete výpověď.  Důvody mohou být různé – rušení nebo přesun zaměstnavatele, nadbytečnost nebo organizační důvody. Myslete na to, že v případě, že podáte výpověď vy sami nebo vám skončí smlouva na dobu určitou, pojištění se na vás nevztahuje. 
 
Tyto webové stránky používají soubory cookies, které mohou obsahovat osobní údaje. Tyto údaje ukládáme na základě Vašich preferencí, které můžete nastavit zde. Více informací o způsobu zpracování souborů cookies naleznete v Podmínkách používání cookies.
Upravit nastavení