800 10 66 10
8:00–17:00 | Po–Pá

Riziková povolání: Která to jsou a jak se pojistit

09. května 2022Životní pojištění8 minut čtení

Štítky :

Kovodělník, zemědělec, dřevorubec, řidič z povolání, ale i „obyčejný“ dělník ve strojírenské firmě. To všechno jsou povolání, která se pravidelně umisťují v čele žebříčků úrazovosti a bohužel i úmrtí při výkonu práce.

Riziková povolání: Která to jsou a jak se pojistit
Pokud máte na pracovní smlouvě napsáno, že pracujete v dřevozpracujícím průmyslu, pak je pravděpodobnost toho, že se vám něco stane při výkonu povolání, zhruba 20krát až 30krát větší než u většiny ostatních pozic. K úrazu v dřevozpracujícím průmyslu přijde průměrně každý 70. zaměstnanec. Zběhnout do zemědělství? Moc si nepomůžete, protože tady připadá jeden pracovní úraz na zhruba 80 osob.

Co je to ale proti vůbec nejnebezpečnější pracovní pozici na světě. Za tu hned několik zdrojů označuje zaměstnání rybáře na Aljašce. Pro toto povolání bohužel platí smutná statistika, která říká, že se nikdy domů nevrátí zhruba každý stý rybář. Mořské lovce pak v globálních statistikách doplňují už zmínění dřevorubci a lidé pracující ve výškách.

Nicméně zpátky do českých vod: Úrazovost a počty smrtelných pracovních úrazů evidují Státní úřad inspekce práce a Český báňský úřad. A v porovnání s daty z „divokých“ devadesátek a nultých let 21. století hlásí postupný pokles jak ve statistikách počtu úrazů, tak i úmrtí.

dřevozpracující průmysl, práce se dřevem
V dřevozpracujícím průmyslu se odehrává velké množství nehod. Vliv na ně má náročný terén i práce s nebezpečnými nástroji.


Počet úrazů klesá, prodlužuje se ale nemocenská

41 358. Tolik případů pracovní neschopnosti kvůli pracovnímu úrazu evidují úřady za rok 2020. Oproti roku 2019 jde o zhruba 7% pokles (především kvůli covidu). Na druhou stranu ale vzrostla délka nemocenské, která po úrazu následuje. Po pracovním úrazu zůstávají zaměstnanci doma průměrně 62,5 dne.

Ke 4 z 10 úrazů dojde ve zpracovatelském průmyslu. Z pohledu konkrétních pracovních pozic pak více než 5000 úrazů za rok 2020 připadlo na kovodělníky a strojírenské dělníky. Okolo 2000 pracovních úrazů pak hlásili řidiči z povolání. Vůbec nejčastější příčinou pak byly úrazy způsobené „materiály, břemeny, výrobky, strojními součástkami“. Co si představit? Nejčastěji špatně zajištěné předměty padající z výšek.
 

Nováček versus ostřílený mazák

Čekali byste, že s přibývající praxí úrazů ubývá? Ne tak docela. Ve statistikách jsou sice výrazně zastoupení nováčci, zároveň se ale křivka úrazovosti začíná zvedat s dlouhou praxí. Odborníci to dávají do souvislosti s podceňováním rizik a stereotypností práce.

Zdají se vám počty vysoké? Pak vězte, že oproti devadesátým letům jsme zhruba na polovině. Počet nahlášených úrazů se běžně pohyboval nad 80 tisíci ročně. Důvodů poklesů je několik – jednak klesá počet nebezpečných oborů a lidí v nich pracujících, zároveň roste bezpečnost práce.


Příčinou „smrťáků“ bývá špatně odhadnuté riziko

Zatímco počet úrazů meziročně klesl, počet smrtelných nehod naopak meziročně stoupl – z 95 v roce 2019 na 108 v roce 2020. V 90. letech 20. století bylo smrtelných úrazů 200 až 300 každý rok. 

V této statistice bohužel dlouhodobě dominují stavebnictví, zpracovatelský průmysl a doprava. Nejčastější příčinou úmrtí je dopravní nehoda, následují pády z výšky nebo do hloubky. Nejzastoupenějším faktorem je potom špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko – stojí za polovinou tragických událostí.

Dobrou zprávou je, že český zákoník práce pamatuje na odškodnění – samotného pracovníka, pokud dojde k pracovnímu úrazu, případně pozůstalých, pokud jde o smrtelnou nehodu. Zároveň je ale rozhodně na místě zohlednit rizikové povolání i tím, že uzavřete rizikové životní pojištění.

řidič z povolání, dopravní nehoda
Řidič, ten tvrdej chleba má. A platí to i pro rizika v zaměstnání. Řidiči patří k těm vůbec nejčastějším obětem.


Pojišťovnu zajímá, kde pracujete

Ostatně, vaše povolání bude při uzavírání pojistky zajímat i pojišťovnu. Pojišťovny si totiž dlouhodobě vedou statistiky rizikovosti profesí a podle toho rozhodují o tom, jestli vás vůbec pojistí a na kolik vás pojistka přijde.
 

Například KB Pojišťovna pracuje s 5 rizikovými skupinami:
Skupina 0: Sem spadá například administrativní povolání bez cestování.
Skupina 1: Tady najdete například administrativu s podílem cestování do 30 % pracovního času.
Skupina 2: Máte povolání s převažující manuální činností? Pak patříte sem.
Skupina 3: V této skupině najdete povolání s vyšším rizikem úrazu – tedy výškové práce, dřevorubce, práce v podzemí nebo třeba hasiče.
Skupina 4: Kupříkladu pyrotechnici, profesionální sportovci, vojáci z povolání. 

Říkáte si, že do dotazníku uvedete jiné zaměstnání, abyste ušetřili? Pak vězte, že vám pojišťovna může v případě pojistné události pojistné plnění krátit, nebo zcela upřít. A po právu. Stejně tak máte povinnost pojišťovně písemně hlásit, pokud práci změníte a výrazně se promění náplň vašich pracovních dní.

Povýšili jste z pozice manažera jediné pobočky na oblastního manažera a vaši pracovní dobu z více než 30 % trávíte na cestách? Pak se pravděpodobně posunete stupnicí nebezpečnosti povolání výš. Pokud vám zároveň s vyšší pozici vzrostl i plat, promyslete aktualizaci smlouvy z pohledu výplaty pojistného u pracovní neschopnosti. Tak aby vám pojištění pomohlo vždy bezpečně vykrýt případný výpadek příjmů.

Mimochodem, rizikové životní pojištění MojeJistota umožňuje nastavit si míru ochrany vždy podle aktuální potřeby.


Na co se u rizikového životního pojištění zaměřit?

Při sjednání životního pojištění vstupuje do hry mnoho parametrů, které byste měli zohlednit. Žijete jako single? Máte rodinu a děti? Hypotéku? Dostatek úspor? Na základě toho pak volte pojistná nebezpečí a výši pojistných částek.

U rizikových povolání je pak vhodné soustředit se na rizika s případným dlouhodobým dopadem. Tedy invaliditu II. a III. stupně (s konstantní, nebo v čase klesající částkou), trvalé následky po úrazu a smrt následkem úrazu. Přidat samozřejmě můžete i další rizika, jako jsou závažná onemocnění, hospitalizace, případně pracovní neschopnost.

Nicméně my vám samozřejmě přejeme, abyste se do statistik pracovních úrazů nikdy nezapsali.

 
Tyto webové stránky používají soubory cookies, které mohou obsahovat osobní údaje. Tyto údaje ukládáme na základě Vašich preferencí, které můžete nastavit zde. Více informací o způsobu zpracování souborů cookies naleznete v Podmínkách používání cookies.
Upravit nastavení