800 10 66 10
8:00–17:00 | Po–Pá

Pojištění OSVČ pro jistotu nejen při nemoci

07. června 2022Životní pojištění6 minut čtení

Štítky :

Pokud onemocní zaměstnanec, získá náhradu za nemoc od zaměstnavatele a státu. OSVČ ale takové krytí výpadku příjmů nemají, pokud si neplatí dobrovolné nemocenské pojištění. Víte, jak se připravit na pracovní neschopnost, kterou nerozchodíte za pár dní?

Pojištění OSVČ pro jistotu nejen při nemoci

Jak se připravit na pracovní neschopnost u podnikatelů

Podle dat ČSSZ je v České republice více než 1 milion osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Za životem na volné noze často stojí možnost vyššího výdělku, velká flexibilita, ale i skutečnost, že je v některých pracovních sektorech preferována externí spolupráce. Jako OSVČ jste svým vlastním pánem, a tak se o sebe musíte postarat i v době nemoci. 

Zatímco zaměstnanci na HPP dnes získají náhradu za pracovní neschopnost už od prvního dne, OSVČ jsou na to při stonání sami. Tedy v případě, že nemají pojištění pracovní neschopnosti. Naštěstí i podnikatelé se mohou připravit na výpadky příjmů. Při nemoci si tak zvládnou udržet svůj životní standard a dostát svým závazkům, jako je například splácení hypotéky nebo zabezpečení rodiny. 


Co je pracovní neschopnost

Pracovní neschopnost je stav člověka, který je ze zdravotních důvodů uznán jako dočasně neschopný práce. Tím může být nemoc, úraz, ale i nařízená karanténa. Pracovní neschopnost vystavuje i ukončuje lékař. Pro zajímavost tu pro vás máme několik čísel za loňský rok:

•    V roce 2021 bylo na neschopence více než 2,7 milionu lidí (jak vyplývá ze statistik ČSSZ) – tedy každý čtvrtý pracující. 
•    Dočasná pracovní neschopnost průměrně trvala 34 a půl dne. V roce 2020 to bylo dokonce 43 dní.
•    Jednou z nejčastějších příčin neschopnosti byly nemoci dýchací soustavy (23 %).

Nemocná žena s léky ležící na pohovce
Když vás pracovní neschopnost vyřadí ze hry, příjmy zachrání vaše životní pojištění


Co můžete očekávat od dobrovolného nemocenského pojištění

Pokud si jako OSVČ platíte dobrovolné nemocenské pojištění, od 15. dne nemoci máte nárok na nemocenskou, kterou vyplácí stát. Tomuto období se říká tzv. podpůrčí doba, která může trvat maximálně 380 kalendářních dní. 

Denní vyměřovací základ pro náhradu mzdy v pracovní neschopnosti se počítá z vašeho příjmu za posledních 12 měsíců. Z tohoto základu se pak počítá výše nemocenského, která dosahuje 60-72 % redukovaného denního vyměřovacího základu z vašich příjmů v závislosti na době trvání pracovní neschopnosti OSVČ.


Pojištění pracovní neschopnosti OSVČ v rámci „životka“

Pokud kvůli nemoci či úrazu nemůžete vydělávat, kromě dobrovolného nemocenského pojištění u ČSSZ (České správy sociálního zabezpečení) vám pomůže zmírnit výpadek příjmu také komerční pojištění pracovní neschopnosti v rámci životního pojištění

Oba druhy pojištění mají své výhody i specifika. Pokud je ale skloubíte dohromady, dokážete s výslednou náhradou příjmu pokrýt náklady na léčbu, chod domácnosti, dostát svým závazkům a udržet si svůj životní standard, než budete opět fit.  

Náhrada mzdy při nemociOSVČ získají podporu v pracovní neschopnosti pouze v případě, že si platí dobrovolné nemocenské nebo životní pojištění.


Jak je to s pojistným plněním pracovní neschopnosti 

Výši pojistného ovlivňuje nejen vaše volba připojištění (tedy dalších rizik vedle pojištění pracovní neschopnosti), vstupní věk a výše plnění, ale i tzv. karenční doba. Tímto pojmem se označuje doba, po kterou nedostáváte pojistné plnění. Karenční doba se v případě, že využíváte životní pojištění MojeJistota od KB Pojišťovny, sjednává na 28 dní – výplatu tak získáte až od 29. dne pracovní neschopnosti. Pojistné plnění však získáte zpětně od 1. dne. Karenční doba se ale mezi pojišťovnami může lišit, proto si ho nezapomeňte uvěřit u své pojišťovny.

Platí, že čím kratší karenční doba, tím více vás pojistka bude stát. Pokud máte naspořenou dostatečnou rezervu, můžete si výplatu pojistného nastavit třeba až od 60. dne. Ve chvíli, kdy dlouhodobě stonáte a vaše nemoc přesáhne stanovenou karenční dobu, máte nárok na výplatu pojistného. Pokud ale vaše nemoc skončí ještě ve stanovené karenční době, znamená to, že na výplatu nemáte nárok.


Kolik tedy reálně od pojišťovny dostanu?

Při sepsání smlouvy si stanovíte, jakou částku vám pojišťovna vyplatí za každý den pracovní neschopnosti v případě, že přesáhne stanovenou karenční dobu. 

Stanovená částka (například 1000 Kč denně) se odvíjí od výše vašich příjmů. Vyšší pojistné plnění si proto nemůžete nastavit ani za cenu vyššího pojistného. U KB Pojišťovny dokládáte výši svých příjmů ve chvíli, kdy má dojít k pojistnému plnění.
 

Pokud nemůžete či nechcete pojišťovně dodat potvrzení o výši svých příjmů, ze kterých by mohla vypočítat výši náhrady v případě události, musíte počítat s tím, že výše náhrady bude omezená v závislosti na podmínkách pojišťoven a na vybraném pojištění. S pojištěním MojeJistota u KB Pojišťovny v tomto případě získáte maximálně 500 Kč za den.

Co dalšího se o pojištění podnikatelů vyplatí vědět

Pojištění podnikatelů (pojištění pracovní neschopnosti v rámci životního pojištění) se běžně vyplácí až zpětně po ukončení pracovní neschopnosti. To by samozřejmě mohl být při dlouhodobějším onemocnění problém. V takových případech vám proto pojišťovna může vyplácet měsíční zálohy.

A malý tip na závěr: Pokud uzavíráte nebo měníte podmínky svého pojištění, počítejte s tzv. čekací dobou, po kterou vám pojišťovna neplní pojistné. Například u KB Pojišťovny je čekací doba vztahující se na pracovní neschopnost 3 měsíce od podepsání smlouvy. Pokud se vám ale přihodí nepěkný úraz, můžete být z hlediska pojištění v klidu – na riziko úrazu se totiž čekací doba nevztahuje.


Životní pojištění zvládne víc než pomoc v pracovní neschopnosti OSVČ

Životní pojištění odvrací potíže plynoucí především z dlouhodobějšího výpadku příjmů, a to nejen u podnikatelů. Pracovní neschopnost je přitom jen jedním z možných rizik, které takový výpadek mohou zapříčinit.

Proto se vyplatí vědět, že v rámci životního pojištění můžete sfouknout více rizik jednou pojistkou. Kromě pracovní neschopnosti se totiž můžete pojistit ještě na celou škálu dalších rizik, jako je:

•    invalidita, 
•    závažná onemocnění,
•    trvalé následky úrazu,
•    hospitalizace,
•    smrt.

Klidně se ale můžete rozhodnout, že se pojistíte pouze na vybraná rizika. Teď si možná říkáte: „Kdy začít zvažovat životní pojištění?“ Hodit se vám bude v případě, že:

•    máte či plánujete založit rodinu, 
•    váš příjem je hlavním či dokonce jediným příjmem v domácnosti, 
•    nemáte našetřenou dostatečnou rezervu,
•    neplatíte si dobrovolné nemocenské pojištění.

 
Tyto webové stránky používají soubory cookies, které mohou obsahovat osobní údaje. Tyto údaje ukládáme na základě Vašich preferencí, které můžete nastavit zde. Více informací o způsobu zpracování souborů cookies naleznete v Podmínkách používání cookies.
Upravit nastavení