800 10 66 10
8:00–17:00 | Po–Pá

Je investiční životní pojištění tím pravým klíčem k zabezpečené budoucnosti?

07. dubna 2024Životní pojištění8 minut čtení

Štítky :

Jste živitelem rodiny, vykonáváte rizikové povolání, chcete finančně zabezpečit své blízké pro případ, že by se s vámi něco stalo, máte zájem zhodnocovat své finance? Pokud jste minimálně na dvě otázky odpověděli ano, může pro vás být investiční životní pojištění tou správnou volbou.

shutterstock_2272166611_2

Co je investiční životní pojištění (IŽP)?

Investiční životní pojištění je kombinací pojištění života a zdraví spolu s investováním do podílových fondů. Od klasického životního pojištění se liší tím, že v sobě obsahuje investiční složku. Ta nabízí s ohledem na investiční profil, časový horizont a vaše preference množství investičních strategií. V závislosti na zvolené strategii můžete z dlouhodobého hlediska získat velmi atraktivní zhodnocení, kdy balancované a poté hlavně dynamické strategie generují výnosy nad úrovní inflace. Měli byste si ale uvědomit, že zhodnocení investiční složky není standardně nijak garantováno, a riziko, které je doprovází, je vždy na vaší straně.


Jak investiční pojištění funguje? 

Zaplacené pojistné se dělí na dvě složky – pojistnou a investiční, a to v závislosti na poměru, který si při uzavírání smlouvy zvolíte. Pojistná složka kryje zvolená rizika, zatímco investiční se využívá k nákupu podílových jednotek podle zvolené strategie.

Co se stane s pojištěním po ukončení smlouvy v případě dožití? Dostanete aktuální hodnotu prostředků v podílových fondech. V případě úmrtí obdrží oprávněné osoby na základě sjednaných podmínek pojistnou částku nebo hodnotu individuálního účtu spojeného s investováním do podílových fondů, případně obojí. 

Některá investiční životní pojištění, mezi nimi i náš Vital Invest, při splnění podmínek poskytují pro případ úmrtí záruku návratnosti investice. To znamená, že v případě úmrtí je z pojistné části smlouvy hrazena částka ve sjednané výši a v investiční části poté porovnáváme celkovou zainvestovanou částku s aktuální hodnotou smlouvy a vždy vyplácíme vyšší z hodnot. Ve smlouvě může být nastavena obmyšlená osoba, v takovém případě jí jde plnění ve zkrácené době mimo dědické řízení i zdanění.


Jaká rizika kryje investiční životní pojištění?

Investiční životní pojištění umožňuje pojistit se proti celé řadě rizik. Základním pojištěným rizikem je smrt, u Vital Investu může být pojištění rozšířeno o smrt následkem úrazu, trvalé následky úrazu či poškození zdraví následkem úrazu. Nabídka krytí pojistných rizik se napříč trhem liší a některé pojišťovny pro produkty investičního životního pojištění nabízejí větší rozsah pojištění, na druhou stranu ale oproti Vital Investu mají menší variabilitu u investiční složky.

jaké výhody má investiční životní pojištěníFlexibilita, daňové odpočty, garantované zhodnocení i záruka až 3 miliony korun. To jsou některé z výhod investičního životního pojištění Vital Invest.


Výhody investičního životního pojištění

Kombinace pojištění, investování a možnosti daňové optimalizace, to vše jsou benefity, které investiční životní pojištění nabízí. 
 

Flexibilita na prvním místě

Mezi přednosti investičního pojištění patří flexibilita produktu, který se vždy přizpůsobí vašim aktuálním potřebám a situaci. Potřebujete náhle vybrat část peněz, změnily se vaše plány a chcete upravit rozsah pojištění, nebo jen s ohledem na situaci na trzích máte zájem upravit investiční strategii? Není problém, všechny tyto úkony můžete učinit kdykoliv v průběhu trvání smlouvy.
 

Ušetříte na daních až 7 200 Kč ročně

Investiční pojištění je při splnění určitých podmínek daňově uznatelný produkt, takže daňové odpočty mohou majiteli pojistky ušetřit. A to výrazně, za dobu trvání pojištění to může být částka více než stotisícová, a to už se vyplatí! Od roku 2024 si totiž každý může snížit svůj daňový základ až o 48 000 Kč ročně, takže na pojištění, které bude trvat alespoň 10 let, je to úspora na daních 72 000 Kč!


Daňové odpočty můžete sčítat až do 48 000 Kč

Na tomto místě je však důležité zmínit, že daňová výhoda se vztahuje pouze na investiční životní pojištění pro případ dožití nebo smrti. Zároveň je možné daňové výhody kombinovat s jinými produkty, ať už jde o jiné životní pojištění, penzijní spoření nebo nový spořící produkt na penzi DIP. Podmínkou je, že osoba, která daňovou úlevu využívá, musí mít pojištění sjednáno „na sebe“, v terminologii pojišťoven to znamená, že musí být pojistníkem i pojištěnou osobou. Ještě je potřeba zmínit, že pokud využíváte daňové odpočty, není možné z této smlouvy v průběhu trvání vybírat peníze.


Pravidlo pojišťovacích poradců 60/60

Od další daně, tentokrát daně z příjmů, je pak při splnění zákonných podmínek osvobozeno i pojistné plnění při dožití. Mezi zákonné podmínky patří minimální částka sjednaná na dožití u smluv do 15 let 40 000 Kč, u smluv nad 15 let pak 70 000 Kč. Smlouva musí být uzavřena minimálně na 5 let (60 měsíců) a zároveň vám bude v roce jejího ukončení alespoň 60 let – mezi pojišťováky se hovoří o základním pravidlu 60/60.  Aby pojištění splnilo nejen pojistnou ochranu, ale i očekávání co nejlepšího zhodnocení financí, je ideální uzavřít smlouvu na delší dobu, než je zmíněných 60 měsíců, minimálně na 10, 15 i více let. Kratší období totiž může negativně ovlivnit zhodnocení financí, pokud v něm dojde k výraznějším výkyvům finančního trhu.


Existuje i garantované zhodnocení  

U našeho investičního pojištění Vital Invest je možné riziko propadu investic eliminovat, protože nabídka fondů zahrnuje i variantu s garantovaným zhodnocením. Zároveň máme v nabídce i zajištěné fondy, které vám umožní investovat do dynamických nástrojů, a získat tak velmi zajímavé zhodnocení. V případě, že vše nejde podle plánu a na trzích není optimální situace, jsou však tyto fondy zajištěny, takže se nevystavujete v době splatnosti žádnému riziku.


Záruka až 3 miliony korun

Dalším plusem Vital Investu je to, že po skončení smlouvy obdržíte aktuální hodnotu všech prostředků v jednotlivých fondech a oprávněné osoby dostanou vždy vyšší z částek, tedy buď aktuální hodnotu smlouvy nebo dosud zaplacené pojistné investované do fondů. Tuto záruku až do limitu 3 milionů korun poskytujeme každému až do 70 let, a dokonce až do 99 let, pokud dojde k úmrtí následkem úrazu.


Investičko jako finanční záchrana

Posledním benefitem je i to, že investiční životní pojištění má v krajních případech i speciální status, je chráněno před nároky věřitelů


Nevýhody investičního životního pojištění


Je potřeba dát si pozor na to, s kým sjednáváte smlouvu

Ač to může znít zvláštně, je to jedna z nejdůležitějších věcí vůbec. Smlouvy zakládané přes finanční zprostředkovatele totiž zpravidla fungují tak, že veškeré poplatky a provize za celou délku trvání smlouvy platíte na začátku. Tudíž pokud smlouvu musíte po pár letech zrušit, je velmi pravděpodobné, že zpět dostanete pouze zlomek částky, která byla do investiční složky vložena. 

Oproti tomu v bance platíte vstupní poplatky z každé obdržené platby, čímž jednak investujete více na začátku, takže ve výsledku máte lepší zhodnocení, ale hlavně eliminujete rizika a nevýhody, které popisujeme níže. 


Kombinace pojištění a investice je dražší

Zásadní a nejvíce zmiňovanou nevýhodou jsou vyšší náklady. Vzhledem ke kombinaci pojištění a investice mohou být celkové náklady ve srovnání s rizikovým životním pojištěním nebo čistě investičními produkty vyšší.


Riziko propadu investic není vyloučené 

Hodnota investovaných prostředků může u negarantovaných fondů kolísat, takže původně plánovaný výnos není zaručený a někteří investoři se bojí, že by o část vložených prostředků mohli přijít.  To platí pro všechna investiční řešení mimo těch garantovaných.


Předčasný konec se nevyplatí

Nevýhodou je také předčasné ukončení smlouvy – pokud se k tomuto kroku rozhodnete, budete muset zpětně dodanit všechny odpočty, které jste si v minulých letech uplatnili, takže to může být dost drahé a administrativně náročné. A při předčasném ukončení hrozí i to, že vám může být vyplacena výrazně nižší částka, než činí hodnota účtu. 


Pozor na některé netransparentní poplatky 

Často se hovoří také o netransparentnosti poplatků, které pojištění doprovázejí, například vstupní poplatek, poplatek za správu fondů, nebo měsíční poplatek. Stejně tak možné vysoké poplatky za předčasné ukončení smlouvy dramaticky snižují výnosy. Vždy ale záleží na společnosti a jejím sazebníku, takže byste se s ním měli ještě před sjednáním smlouvy seznámit, abyste věděli, kolik a za co budete platit.


Investiční životní pojištění není pro každého

Pro některé investory může být překážkou, že produkty investičního životního pojištění jsou složitější na pochopení. O tom, že jde o komplikovaný produkt, svědčí i reakce České národní banky na velké množství opakujících se stížností klientů právě na produkty IŽP. ČNB upozorňovala, že investiční životní pojištění je produktem na mnoho let, takže každý zájemce o jeho uzavření by měl pečlivě zvážit, zda tento typ pojištění vyhovuje jeho potřebám, zda je ochoten dlouhodobě platit pojistné, podstoupit rizika spojená s investováním… A že při jakékoliv pochybnosti je nejlepší poradit se svým bankovním poradcem.


Komu se investiční životní pojištění vyplatí a komu ne?

Investiční životní pojištění je komplexní produkt, který obsahuje spoustu benefitů a může být zajímavou součástí portfolia pro téměř každého zájemce. Atraktivní dlouhodobé zhodnocení v kombinaci s daňovou úsporou, či jednorázová investice s garantovaným zhodnocením a nastavenou obmyšlenou osobou pro případ smrti, to jsou dva příklady, jak může smlouva vypadat. 

Vždy je potřeba říct si, co jako klient od produktu očekáváte, jaké máte plány s penězi a čeho chcete dosáhnout. Ačkoliv „investičko“ nabízí zajímavé příležitosti, je důležité věnovat pozornost nejen jeho výhodám, ale také specifikům a nevýhodám, které smlouva s sebou nese a které jsme vám popsali.  Při nesprávném nastavení smlouvy totiž může hrozit značná ztráta. 

Klíčové doporučení před uzavřením investičního životního pojištění tedy zní: důkladně zvažte své finanční cíle i potřeby pojistné ochrany a na pomyslnou misku vah vložte všechna „pro“ i „proti“. 


 
Tyto webové stránky používají soubory cookies, které mohou obsahovat osobní údaje. Tyto údaje ukládáme na základě Vašich preferencí, které můžete nastavit zde. Více informací o způsobu zpracování souborů cookies naleznete v Podmínkách používání cookies.
Upravit nastavení